Novi javni razpisi

4.5.2020

Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kobarid v letu 2020


Predmet javnega razpisa: dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kobarid v letu 2020: • po shemi državnih pomoči v kmetijstvu in • po shemi »de minimis« pomoči.

Predvidena skupna višina razpisanih sredstev: 23.000 € 

Rok za oddajo vlog: 2. junij 2020

Dodatne informacije: tukaj


-----------------------------------------

Natečaj za dodelitev občinskih priznanj Občine Bovec za leto 2020, in sicer za:

1 naslov častnega občana občine Bovec
1 plaketo občine Bovec
3 priznanja občine Bovec
1 denarno nagrado občine Bovec

Predlagatelji so lahko občani, politične stranke, krajevne skupnosti, podjetja, društva in druge organizacije in skupnosti. 

Rok za oddajo vlog: 14. maj 2020

Več informacij: tukaj