Novi javni razpisi

16.4.2018

1) Javni razpis za izbor operacij »Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi«


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje treh pilotnih projektov, ki bodo testirali nove integrirane rešitve na področju dolgotrajne oskrbe za osebe starejše od 18 let, ki so trajno odvisne od tuje pomoči.

Predvidena višina sredstev:
največ do 6.100.000 € (skupna vrednost razpoložljivih nepovratnih sredstev za leta 2018, 2019 in 2020)

Rok za oddajo vlog: 14. 5. 2018 do 12. ure

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------

2) 1. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom


Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, brez namakalne opreme oziroma ureditev vodnega vira.

Predvidena višina sredstev: 5 mio €

Rok za oddajo vlog: 31. 8. 2018

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


3) Redni letni javni razpis za sofinanciranje programov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji za leto 2018


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji.

Predvidena višina sredstev: 20.000 € (najvišji možni znesek za posamezni projekt, ki bo sofinanciran na podlagi tega razpisa, znaša 7.000 €)

Roki za oddajo vlog: 14. 5. 2018

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


4) Redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja scenarija na področju celovečernega igranega in dokumentarnega filma ter animiranega filma ne glede na dolžino trajanja za leto 2018.Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvoja scenarija na področju slovenskega igranega, dokumentarnega in animiranega filma. Namen sofinanciranja razvoja scenarija je spodbujanje scenaristične ustvarjalnosti na področju celovečernega igranega in dokumentarnega filma ter animiranega filma ne glede na dolžino trajanja.

Predvidena višina sredstev: 40.000 € (najvišji možni znesek za posamezni projekt, ki bo sofinanciran na podlagi tega razpisa, znaša 7.000 €)

Rok za oddajo vlog: 21. 5. 2018

Več informacij najdete tukaj.
SOČAsnik, l. XIX, št. 4, 2018