Novi javni razpisi

11.5.2020

Javno zbiranje ponudb za prodajo lesa


Predmet javnega zbiranja ponudb: prodaja lesa po sortimentih – samitarna sečnja (sečnja okuženega in z insekti napadenega drevja) ter izvedba preventivnih varstvenih del na sečišču Gozdec.

Rok za oddajo ponudb: 28. 5. 2020 do 12. ure

Več informacij najdete tukaj.


--------------------------------------

Javni razpis za oddajo poslovnega prostora - Kavarne Grajski vrt v Kinogledališču Tolmin z zunanjim prostorom


Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb: opremljen poslovni prostor, kavarna Grajski vrt, namenjen opravljanju gostinske dejavnosti, ki se nahaja v južnem delu pritličja stavbe Kinogledališča Tolmin v izmeri 37,77 m2 ter spodnja avla kinogledališča, ki se nahaja neposredno ob poslovnem prostoru. Poleg tega je predmet najema tudi zunanji prostor, ki se nahaja neposredno pred lokalom v približni izmeri 60 m2.

Rok za oddajo ponudbe:
26. 5. 2020 do 12. ure

Več informacij najdete tukaj.

--------------------------------------

Javni razpis za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi – A1


Predmet javnega razpisa: dodeljevanje posojil za obratna sredstva na področju primarne kmetijske pridelave za blaženje negativnih posledic epidemije s koronavirusom na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj: – ohranjanje dejavnosti primarne kmetijske pridelave, ki ustreza naslednjemu ukrepu: – Zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja

Predvidena višina razpoložljivih sredstev: 3.000.000 € (Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000 €, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 50.000 €.)

Roki za oddajo vloge so:
- rok do 15. 5. 2020
- rok do 12. 6. 2020
- rok do 10. 7. 2020
- rok do 07. 8. 2020
- rok do 04. 9. 2020

Več informacij najdete tukaj.


--------------------------------------

Javni razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2020


Predmet javnega razpisa: oblika podpore kakovostni izvirni ustvarjalnosti avtorjev knjižničnega gradiva, ki je predmet javne izposoje v splošnih knjižnicah, ki imajo avtomatizirano izposojo v sistemu COBISS (www.cobiss.si). Štipendije za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila bodo v letu 2020 podeljene na naslednjih področjih:
a) leposlovje,
b) prevajanje,
c) ilustracija in fotografija,
d) glasba,
e) avdiovizualno področje.

Predvidena višina razpoložljivih sredstev: 476.316 €

Rok za prijavo:
8. 6. 2020 oz. osmi dan od dneva prenehanja ukrepov v skladu z 2. členom Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 - ZZUSUDJZ), v kolikor bo dne 8. 6. 2020 omenjeni zakon še v veljavi.

Več informacij najdete tukaj.