Novi javni razpisi

6.7.2020

Razpisi, objavljeni v Uradnem listu RS:1. javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti


Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000 evrov. Od tega:
– 10.000.000 evrov za nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (sklop A) ter
– 5.000.000 evrov za samostojne podjetnike posameznike, zavode, zadruge in gospodarske družbe (sklop B).

Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa:
Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 24. julija 2020 do vključno 21. oktobra 2020, do 23.59. ure.

Več informacij najdete TUKAJ.Javni razpis za dodeljevanje posojil za predfinanciranje projektov neprofitnih organizacij – PF1


Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za Evropska sredstva, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
- Premostitveno financiranje razvojnih projektov neprofitnih organizacij.

Skupna višina sredstev: 3.000.000 evrov

Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer:
1. rok do 27. 7. 2020,
2. rok do 31. 8. 2020,
3. rok do 21. 9. 2020,
4. rok do 19. 10. 2020,
5. rok do 16. 11. 2020.

Več informacij najdete TUKAJ.


Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred- financiranje podjetniških projektov – PF3


Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za Evropska sredstva, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
- Premostitveno financiranje razvojnih projektov profitnih organizacij.

Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer:
1. rok do 27. 7. 2020,
2. rok do 31. 8. 2020,
3. rok do 21. 9. 2020,
4. rok do 19. 10. 2020,
5. rok do 16. 11. 2020.

Skupni razpisani znesek je 1.000.000 evrov.

Več informacij najdete TUKAJ.Ne spreglejte tudi informacij, ki so zbrane v Mojem spletnem priročniku.