Novi javni razpisi

14.5.2018


1) Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2018/19 


Predmet javnega razpisa je izbor programov profesionalnega usposabljanja, ki se objavijo v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2018/19 (v nadaljevanju: katalog), ter med njimi izbor tistih, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Programi profesionalnega usposabljanja so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva.

Predvidena višina sredstev: 200.000 € (sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leti 2018: 20.000 € za leto 2019: 180.000 €)

Rok za oddajo vlog:
v aplikaciji Katis 7. 6. 2018, v tiskani obliki pa do 8. 6. 2018

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


2) Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2017/2018


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje štipendij za specializirane poklice v kulturi s pričetkom sofinanciranja v študijskem letu 2017/2018.

Predvidena višina sredstev: v letu 2018 največ do 409.164 €

Rok za oddajo vlog: 11. 6. 2018

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


3) Četrti javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018


Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Predvidena višina sredstev: 15.000.000 € (od tega • za sklop A: 6.000.000 € – za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije ter sklop B • 9.000.000 € – za samostojne podjetnike posameznike, zadruge, zavode, gospodarske družbe in gospodarska interesna združenja).

Roki za oddajo vlog: 12. 9. 2018

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


4) Razpis za sofinanciranje mednarodne dejavnosti v vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih dejavnosti vrtcev, osnovnih, srednjih, višjih strokovnih in glasbenih šol, dijaških domov ter šol za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji.

Predvidena višina sredstev: 15.000 €

Rok za oddajo vlog: do 25. 5. 2018

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


5) Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih kratkometražnih filmskih projektov za leto 2018.


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje realizacije slovenskih kratkometražnih filmskih projektov. Namen sofinanciranja realizacije kratkometražnih filmskih projektov je omogočanje filmske ustvarjalnosti in profesionalne izvedbe produkcije igranih, dokumentarnih in animiranih kratkometražnih filmov.

Predvidena višina sredstev: 250.000 €, od tega 200.000 € za animirane filmske projekte.

Rok za oddajo vlog: 11. 6. 2018

Več informacij najdete tukaj.


SOČAsnik, l. XIX, št. 3, 2018