Novi javni razpisi

11.1.2021

Več informacij o posameznem javnem razpisu dobite s klikom na naslov.

1. Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JPR-IMU-2021)

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2021. 

Okvirna višina razpisanih sredstev: 100.000 € 

Rok za oddajo vlog: 12. 2. 2021

Predmet javnega razpisa:
sofinanciranje spomeniško-varstvenih projektov na področju ohranjanja nepremičnih spomenikov in njihovih delov:
• Sklop 1: sofinanciranje obnovitvenih del za ohranjanje varovanih sestavin nepremičnih spomenikov in njihovih delov.
• Sklop 2: sofinanciranje izvedbe konservatorsko-restavratorskih posegov na delih nepremičnih spomenikov po Katalogu konservatorsko-restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini, poglavje Restavratorstvo (ZVKDS Restavratorski center, september 2003, dopolnitev junij 2007, julij 2010, januar 2017) na spomenikih.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 6,500.000 € 

Rok za oddajo vlog: 9. 2. 2021

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje slovenskega dela dvostranskega ali tristranskega skupnega raziskovalnega projekta v okviru sheme multilateralne vodilne agencije (Weave), ki je bil na javnem razpisu Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (v nadaljevanju: FWF) kot skupni raziskovalni projekt pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. V skupnem dvostranskem raziskovalnem projektu Weave sodelujeta avstrijski in slovenski vodja raziskovalnega projekta, v skupnem tristranskem raziskovalnem projektu Weave poleg njiju lahko sodelujejo tudi češki (GA ČR), flamski (FWO), luksemburški (FNR), nemški (DFG), poljski (NCN) ali švicarski (SNSF) vodja projekta.