Novi javni razpisi

11.6.2018

1) Javni razpis za izbor operacij »za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru evropskega socialnega sklada v letih 2018–2019 


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, na področju kulture (kulturnega in kreativnega sektorja) v podporo zagotavljanju večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela, dvigu ravni usposobljenosti, kulturne ustvarjalnosti in kreativnosti ter krepitvi samozavesti in socialne vključenosti v širše družbeno okolje pripadnikov ranljivih skupin, ki so manjšinske etnične skupnosti in invalidi.

Predvidena višina sredstev: največ do 1.200.000 € (skupna za leti 2018 in 2019)

Roki za oddajo vlog: 9. 7. 2018

Več informacij najdete tukaj.-------------------------------------------


2) Javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2018


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje občinskih investicijskih projektov, namenjenih za področje primarne zdravstvene dejavnosti, katerih predmet je nakup vozila urgentnega zdravnika (v nadaljevanju – VUZ), v letu 2018, pri čemer morajo biti dodeljena sredstva porabljena v letu 2018. Na javni razpis se lahko prijavi občina/mestna občina, ustanoviteljica javnega zdravstvenega zavoda, zdravstvenega doma.

Predvidena višina sredstev: do 467.670 €.

Rok za oddajo vlog: do 22. 6. 2018


-------------------------------------------


3) Javni razpis za javni razpis za financiranje promocije, animacije in učne pomoči od 2018 do 2022


Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Predvidena višina sredstev: do 2.114.000 € (za 2018: 614.000 € in 2019: 400.000 €)

Rok za oddajo vlog:
28. 6. 2018 do 11. ure

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


4) Javni razpis za sofinanciranje komunikacijskih akcij za spodbujanje bralnih in nakupovalnih navad na področju knjige


Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje komunikacijskih akcij, ki so namenjene osveščanju in spodbujanju bralnih in nakupovalnih navad na področju knjige.

Rok za oddajo vlog: 9. 7. 2018

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------

5) Javni razpis za sofinanciranje interesnega programa športa otrok in mladine »Hura, prosti čas II« v letu 2018


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje interesnih programov športa otrok in mladine, ki bodo potekali v razpisanem obdobju od 1. 7. do 30. 11. 2018 in so namenjenih otrokom s posebnimi potrebami in invalidni mladini. Interesni programi ne smejo biti del rednega programa šole. Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral strokovni kader.

Rok za oddajo vlog: 19. 6. 2018
SOČAsnik, l. XIX, št. 2, 2018