Novi javni razpisi

27.1.2020

Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2019/20 – 2. del


Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport razpisuje študijske pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, srednjih šolah, višjih strokovnih šolah, organizacijah za izobraževanje odraslih, dijaških domovih in v javnih zavodih, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma v posebnem programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami kot javno službo, vpisanih v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja.

Okvirna višina sredstev: 120.000 evrov

Rok za oddajo vlog:
14. 2. 2020

Več informacij najdete TUKAJ.Javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter njegovi promociji v letih 2020 in 2021


Predmet javnega razpisa je financiranje projektov za ozaveščanje o jezikovnih izbirah in krepitev jezikovne zmožnosti v slovenščini ter projektov za vzdrževanje, nadgradnjo in aktualizacijo obstoječih jezikovnih portalov in slovenske Wikimedije.

Okvirna višina sredstev: za izvedbo dvoletnega javnega razpisa je 144.576 evrov

Rok za oddajo vlog: 24. 2. 2020

Več informacij najdete TUKAJ.Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2021 in 2022


Predmet razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte Proteus projekte) v letih 2021 in 2022 na vseh raziskovalnih področjih.

Okvirna višina sredstev:
40.000 evrov

Rok za oddajo prijav: Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 23. aprila 2020, do 15. ure.

Več informacij najdete TUKAJ.
SOČAsnik, l. XXI, št. 1, 2020