Novi javni razpisi

18.1.2021

Več informacij o posameznem javnem razpisu dobite s klikom na naslov.

1. Javni razpis Eurostars, v okviru iniciative EUREKA za leto 2021


Predmet javnega razpisa: sofinanciranje dela stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte Eurostars. Slovenski partnerji lahko sofinanciranje prejmejo za izvajanje tistega dela Eurostars projektov, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev. Ta razpis se izvaja v povezavi z mednarodnim razpisom programa Eurostars: »EUREKAs Eurostars programme«, ki je objavljen na spletnem naslovu www.eurostars-eureka.eu. 

Okvirna višina razpisanih sredstev: 300.000 € (za 2021), 500.000 € (za 2022). Višina sredstev za sofinanciranje projektov, ki se bodo zaključili po letu 2022, pa je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena v proračunu za naslednja leta, predvidoma pa 500.000 € (za 2023) in 300.000 € (za 2024).

Rok za oddajo vlog: 4. 2. 2021


-----------------------------------------------------


2. »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2021«


Predmet javnega razpisa: izbor najboljših 50 poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje registrirale v letu 2020 in 2021 in še niso sodelovale na enakem razpisu v letu 2020.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 150.000 € 

Rok za oddajo vlog: 31. 5. 2021 do 14. ure