Novi javni razpisi

19.4.2021

Več informacij o posameznem javnem razpisu dobite s klikom na naslov.

1. Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi


Predmet javnega razpisa: sofinanciranje operacij izvedbe ukrepov (ali investicij) za povečanje snovne in energetske učinkovitosti ter rabe obnovljivih virov energije v planinskih kočah, zavetiščih, bivakih in planinskih učnih središčih

Okvirna višina razpisanih sredstev: 5.000.000 € v v letih 2021 in 2022 oziroma do porabe sredstev (maksimalna višina sofinanciranja je 80 % upravičenih stroškov).

Upravičeni stroški – do sofinanciranja so upravičeni naslednji stroški:
- gradnja in oprema;
- stroški informiranja in komuniciranja;
- stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Rok za oddajo vlog: prvo odpiranje za vloge, ki bodo prispele do vključno 13. 5. 2021, in drugo odpiranje za vloge, ki bodo prispele do vključno 1. 10. 2021.


-----------------------------------------------------


2. Javni razpis za sofinanciranje projektov za spodbujanje novih možnosti za razširjanje kakovostnih avdiovizualnih in kinematografskih projektov za leti 2021 in 2022


Predmet javnega razpisa: sofinanciranje projektov za spodbujanje novih možnosti za razširjanje kakovostnih avdiovizualnih in kinematografskih del za leti 2021 in 2022.

Upravičenci: upravičeni bodo tisti projekti, ki bodo v celoti ali pretežno vključevali slovenske celovečerne in kratke igrane, animirane in dokumentarne filme za distribucijo na ozemlju Republike Slovenije.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 250.000 €

Rok za oddajo vlog: 17. 5. 2021


----------------------------

3. Javni razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 2021


Namen javnega razpisa: spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.
Regija izvajanja – projekti se bodo izvajali v dveh programskih območjih v obsegu:
• kohezijska regija Vzhodne Slovenije (v nadaljevanju KRVS): 60 odstotkov sredstev in
• kohezijska regija Zahodna Slovenija (v nadaljevanju KRZS): 40 odstotkov sredstev.

Upravičenci: podjetja, ki imajo zaposlene starejše od 50 let. Zaposleni, ki bodo vključeni v usposabljanje, morajo biti na dan objave javnega razpisa (16. 4. 2021) stari 50 let ali več.

Vrednost javnega razpisa: 4.728.520 €

Rok za oddajo vlog: 23. 4. 2021 do vključno 16. ure


----------------------------


4. Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije, objavlja več javnih razpisov:

• Javni poziv za sofinanciranje strokovnega izobraževanja in usposabljanja soavtorjev, avtorjev prispevkov, producentov, izvajalcev in drugih strokovnjakov s področja dela Agencije v tujini – 2021;
 
• Javni poziv za sofinanciranje promocije slovenskih filmov v tujini – 2021;
 
• Javni poziv za sofinanciranje razvoja filmskih projektov, podprtih s strani mednarodnih koprodukcijskih skladov, pri katerih je udeležen oziroma sodeluje Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije – 2021;

• Javni razpis za sofinanciranje slovenskih dokumentarnih filmskih in avdiovizualnih projektov – 2021;
 
• Javni razpis za sofinanciranje manjšinskih koprodukcijskih projektov – 2021;
 
• Javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov 2021;
 
• Javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji – 2021;
 
• Javni razpis za sofinanciranje realizacije na področju slovenskega filma v počastitev 30. obletnice razglasitve in obrambe samostojne Republike Slovenije.

Več o posameznih razpisih najdete tukaj.