Novi javni razpisi

7.8.2018


1) Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti na področju turizma in prireditev v občini Bovec


Predmet sofinanciranja v letu 2018 je:
• delovanje turističnih društev in društev s področja spodbujanja in ohranjanja naravne in kulturne dediščine v povezavi s turizmom - v višini 3.600 €;
• izvedba turističnih projektov in projektov ohranjanja in razvoja naravne in kulturne dediščine Bovškega - v višini 9.000 €;
• izvedba turističnih in s turizmom povezanih etnoloških prireditev - v višini 5.400 €.

Rok za vložitev vloge
je do vključno 20. 9. 2018 do 12.00 ure.

Več informacij najdete tukaj.-------------------------------------------


2) Javni razpisi in javni pozivi za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v občini Bovec 2018


Občina Bovec razpisuje sofinancerska sredstva po Pravilniku o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v občini Bovec za naslednje ukrepe:

2.1: Nakup, urejanje in opremljanje zemljišč za poslovne namene, vključno s pridobivanjem projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov;
2.2: Nakup, graditev, adaptacija poslovnih prostorov;
2.3: Nakup opreme – osnovnih sredstev;
2.4: Stroški nematerialnih investicij;
2.5: Svetovalne storitve, nujno potrebne za izvedbo zgoraj navedenih investicij;
2.8: Sofinanciranje novih zaposlitev;
2.10: Sofinanciranje strokovnega izobraževanja in usposabljanja;
2.14: Sofinanciranje izdelave promocijskih gradiv in internetnih strani.


Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------

3) Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kobarid v letu 2018


Predmet javnega razpisa so sredstva Abanke d.d. in proračunska sredstva Občine Kobarid, namenjena dodeljevanju dolgoročnih kreditov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kobarid, za katere bo Občina Kobarid v letu 2018 subvencionirala obrestno mero.

Razpis je odprt: do porabe razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih subvenciji obrestne mere v letu 2018, oziroma do zadnjega roka za oddajo vloge, tj. do vključno petka, 2. 11. 2018.

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


4) Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Tolmin v letu 2018


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov, vezanih na:
• športne programe,
• športne objekte,
• razvojne dejavnosti v športu,
• organiziranost v športu,
• športne prireditve in promocijo športa,
• družbeno in okoljsko odgovornost v športu.

Skupna višina sredstev:
109.456 €

Rok za oddajo vlog: 31. 8. 2018

Več informacij najdete tukaj.
SOČAsnik, l. XIX, št. 3, 2018