Novi javni razpisi

25.1.2021

Več informacij o posameznem javnem razpisu dobite s klikom na naslov.

1. Javni razpis za izbor operacije »Mobilni timi za rehabilitacijo«

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje vzpostavitev treh mobilnih timov za rehabilitacijo ranljive skupine ljudi, ki zaradi težav v pomičnosti, odsotnosti socialne mreže ali drugih oviranosti težje dostopajo do storitev rehabilitacije v trenutni organiziranosti izvajalcev v javni mreži in so starejši od 65 let ter živijo doma. 

Prijavitelji: zdravstveni domovi s pripadajočimi zdravstvenimi postajami

Okvirna višina razpisanih sredstev:
največ do 1.000.000 €; posamezni prijavitelj lahko zaprosi za 100 % sofinanciranje stroškov projekta, vendar največ do 333.333,30 €

Rok za oddajo vlog: 10. 2. 2021 do 23.59 ure


-----------------------------------------------------

2. Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWO (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje slovenskega dela dvostranskega ali tristranskega skupnega raziskovalnega projekta v okviru sheme multilateralne vodilne agencije (Weave), ki je bil na javnem razpisu The Research Foundation – Flanders, FWO kot skupni raziskovalni projekt pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. V skupnem dvostranskem raziskovalnem projektu Weave sodelujeta flamski in slovenski vodja raziskovalnega projekta, v skupnem tristranskem raziskovalnem projektu Weave poleg njiju lahko sodelujejo tudi avstrijski (FWF), luksemburški (FNR) ali švicarski (SNSF) vodja projekta.

Prijavitelji: raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi ARRS ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom in s predpisi ARRS.

Rok za oddajo vlog: 1. 4. 2021 do 15. ure


----------------------------


3. Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov, kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije


Predmet javnega razpisa: sofinanciranje slovenskega dela skupnega madžarsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu NKFIH, kot skupni raziskovalni projekt, v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje.

Prijavitelji: raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom in s predpisi agencije.

Rok za oddajo vlog: 18. 3. 2021 do 15.00