Novi javni razpisi

13.8.2018

1) Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov


Predmet koncesije je opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov. Koncesija obsega naslednje naloge:
• izvajanje aktivnosti obveščanja in izobraževanja potrošnikov z namenom večje varnosti potrošnikov, izbire, dostopnosti, kakovosti blaga in storitev,
• informiranje potrošnikov o uveljavljanju njihovih pravic. Koncesija za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov se razpisuje za področje pasti potrošniškega kreditiranja.

Okvirna višina razpisanih sredstev: do 15.000 € (za leto 2018), do 30.000 € (za leto 2019) in do 15.000 € (za leto 2020).

Rok za oddajo vlog: 31. 8. 2018 do 12. ure

Več informacij najdete tukaj.

-------------------------------------------


2) Javni razpis za sofinanciranje projekta nevladnih organizacij na področju enakih možnosti in diskriminacije


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projekta, ki je namenjen krepitvi zmogljivosti nevladnih organizacij na področju enakosti in preprečevanja diskriminacije v Sloveniji.

Skupna vrednost namenskih sredstev: 220.000 €

Rok za oddajo vlog: 17. 9. 2018

Več informacij najdete tukaj.

-------------------------------------------


3) Javni razpis »Mentorske sheme za socialna podjetja«


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in profesionalizacijo socialnih podjetij s pomočjo vključevanja oseb v programe mentorstva oziroma usposabljanja oseb za izvajanje tovrstnih programov.

Razpisana višina sredstev: 3.180.924,36 €


Rok za oddajo vlog v letu 2018 je 17. 9. 2018 (tj. prvo odpiranje), rok za drugo in tretje odpiranje v letih 2019 in 2020 bo objavljen naknadno.

Več informacij najdete tukaj.

-------------------------------------------


4) Javni razpis »DEMO PILOTI II 2018«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja pilotnih demonstracijskih (PD) projektov konzorcijev, katerih rezultat morajo biti novi ali izboljšani proizvodi, procesi ali storitve, razviti do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter testirani pri uporabi v realnem okolju. Rezultat PD projektov mora biti tako tudi njihova demonstracija uporabe v realnem okolju s ciljem pridobitve referenc podjetij za komercializacijo.

Skupna višina sredstev: 56.602.502,29 €

Rok za oddajo vlog: 23. 10. 2018 do 15:54

Več informacij najdete tukaj.

-------------------------------------------


5) Delovni preizkus 2018/2019 Delovni preizkus za približno 2.000 brezposelnih


S pomočjo delovnega preizkusa bodo vključeni lahko preizkusili svoja znanja, veščine in spretnosti na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu ter si tako izboljšali zaposlitvene možnosti, medtem ko bodo delodajalci lahko brezposelne spoznali in preizkusili v svojem delovnem okolju še pred sklenitvijo delovnega razmerja. Sredstva zadoščajo za vključitev predvidoma 2.000 brezposelnih v delovni preizkus, ne glede na njihovo starost in trajanje brezposelnosti.

Skupna višina sredstev: 1,8 milijona €

Povabilo je odprto do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, najdlje do 23. 10. 2019

Več informacij najdete tukaj.

SOČAsnik, l. XX., št. 3, 2019