Novi javni razpisi

3.9.2018

1) Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2018/2019 za podiplomski študij


Predmet javnega razpisa je financiranje štipendij za podiplomski študij v tujini za specializirane poklice v kulturi s pričetkom financiranja v študijskem letu 2018/2019.

Okvirna višina razpisanih sredstev: do 558.558 € (za leto 2019), predvidena pa so tudi sredstva za nadaljevanje študija. Višina posamezne štipendije znaša 3.906 € na semester oziroma največ 7.812 € na študijsko leto, ki se izplača predvidoma dvakrat v študijskem letu

Rok za oddajo vlog:
30. 9. 2018

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------

2) Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcijskih projektov za leto 2018


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcijskih projektov. Namen sofinanciranja realizacije manjšinskih koprodukcij je omogočanje filmske ustvarjalnosti in profesionalne izvedbe produkcije igranih, dokumentarnih in animiranih filmov ne glede na njihovo trajanje.

Skupna vrednost namenskih sredstev: 250.000 €; najvišji možni znesek za posamezni prijavljeni projekt, ki bo sofinanciran na podlagi tega razpisa, znaša najmanj 80.000 €, za sofinanciranje distribucije in promocije projekta najmanj 5.000 €.

Rok za oddajo vlog: 1. 10. 2018

Več informacij najdete tukaj.-------------------------------------------


3) Redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja animiranih, celovečernih igranih in celovečernih dokumentarnih filmskih projektov za leto 2018


Predmet tega javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje razvoja animiranih filmskih projektov ne glede na trajanje ter celovečernih igranih in dokumentarnih filmskih projektov. Namen sofinanciranja razvoja filmskega projekta je spodbujanje scenaristične ustvarjalnosti in profesionalne izvedbe produkcijskih aktivnosti na področju igranega, dokumentarnega in animiranega filma.

Razpisana višina sredstev: 140.000 €; najvišji možni znesek za posamezni projekt, ki bo sofinanciran na podlagi tega razpisa, znaša 25.000 €.


Rok za oddajo vlog: 1. 10. 2018

Več informacij najdete tukaj.
SOČAsnik, l. XIX, št. 4, 2018