Novi javni razpisi

11.9.2018

1) Javni razpis za sofinanciranje projekta »Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu«


Predmet javnega razpisa je podpreti projekt, ki bo pripomogel k dvigu kulture varnosti in zdravja pri delu v organizacijah in bo posledično zagotavljal boljše pogoje dela za delavce, zlasti starejše od 45 let.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 1.132.000 evrov za leta 2018, 2019, 2020 in 2021

Rok za oddajo vlog: 8. 10. 2018

Več informacij najdete tukaj.2) Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2018/19 – 1. del


Predmet javnega razpisa je študijska pomoč za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo javno službo, in v javnih zavodih, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma v posebnem programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami kot javno službo, in so v študijskem letu 2018/2019 vpisani v naslednje študijske programe za izpopolnjevanje:
– študijski program za izpopolnjevanje za izvajanje specialnopedagoške in socialnopedagoške pomoči otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področji učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi težavami,
– študijski program specialnopedagoško izpopolnjevanje za delo z izbrano skupino otrok s posebnimi potrebami,
– študijski program za izpopolnjevanje iz fizike,
– študijski program za izpopolnjevanje iz gospodinjstva.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 227.000 evrov

Rok za oddajo vlog: 25. 9. 2018

Več informacij najdete tukaj.3) Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2019–2020


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov (do 14 dni) slovenskih raziskovalcev in raziskovalcev iz Bosne in Hercegovine, ki izvajajo skupne znanstveno-raziskovalne projekte v letih 2019–2020. Slovenska stran bo za mlajše raziskovalce (tj. podiplomske študente in podoktorande največ do pet let po doktoratu) iz Bosne in Hercegovine dodatno sofinancirala tudi daljše obiske (od 1–3 mesece) v Republiki Sloveniji.

Okvirna višina razpisanih sredstev:
120.000 evrov

Rok za oddajo vlog: 30. 10. 2018 do 15. ure

Več informacij najdete tukaj.


4) Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019–2022 »E‑POSLOVANJE 2019–2022«


Namen javnega razpisa
je prek sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih.

Okvirna višina razpisanih sredstev: največ do 9.450.000 evrov

Roki za oddajo vlog:
1. rok: 5. 11. 2018,
2. rok: 1. 10. 2019,
3. rok: 1. 10. 2020 in
4. rok: 1. 10. 2021.

Več informacij
najdete tukaj.5) Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa – B/BL 2018


Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa na območju Republike Slovenije.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 4.000.000 evrov

Roki za oddajo vlog: 8. 10. 2018, 19. 11. 2018

Več informacij najdete tukaj.6) Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v srednjem poklicnem izobraževanju ter študente višjih strokovnih šol.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 6.210.128 evrov

Roki za oddajo vlog: 10. 10. 2018 do 16. ure

Več informacij najdete tukaj.