Novi javni razpisi

14.9.2018

1) Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za odrasle za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc, s poudarkom na razvoju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 18.296.818,31 €

Rok za oddajo vlog: 4. 10. 2018 do 12. ure

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------

2) Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2019–2020


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in ruskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2019–2020 na vseh raziskovalnih področjih. Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Ruska federacija. Na ruski strani ni javnega razpisa, zato se ruske raziskovalne organizacije v projekt vključujejo na lastne stroške, sodelujoče ruske raziskovalce na projektu pa prijavi samo slovenski prijavitelj.

Skupna vrednost namenskih sredstev: 180.000 € (za leti 2019 in 2020)

Rok za oddajo vlog: 12. 11. 2018 do 14. ure

Več informacij najdete tukaj.


SOČAsnik, l. XIX, št. 4, 2018