Novi javni razpisi

24.9.2018

1) Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih (izhajajo najmanj enkrat letno) znanstvenih publikacij z znanstveno vsebino, ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj. Javni razpis obsega izdajanje domačih periodičnih znanstvenih publikacij (v nadaljevanju: publikacije) v tiskani oziroma spletni obliki s področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in naravoslovno-matematičnih ved

Okvirna višina sredstev: 2.100.000 € (v obdobju 2019-2020). Javni razpis bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi. Višina sofinanciranja za posamezno publikacijo ne more presegati 25.000 € na leto.

Rok za oddajo vlog: 29. 10. 2018 do 14. ure

Več informacij najdete tukaj.-------------------------------------------

2) Javni razpis javni razpis za sofinanciranje nabavnih konzorcijev v letu 2018


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov konzorcija za elektronski dostop do vsebin zbirke najkakovostnejših znanstvenih revij z visokimi faktorji vpliva ali uvrščenih med prvih 5 na znanstvenih področjih v celotnem besedilu, z namenom zagotavljanja dotoka in dostopnosti mednarodnih znanstvenih in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Okvirna višina sredstev: 255.000 €

Rok za oddajo vlog: 10. 10. 2018 do 12. ure

Več informacij najdete tukaj.-------------------------------------------

3) Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del za študijsko leto 2018/19.


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del za študijsko leto 2018/2019.

Okvirna višina sredstev: 100.000 €

Rok za oddajo vlog: 22.10. 2018


Več informacij najdete tukaj.-------------------------------------------


4) Javni razpis za nagrado, priznanje, častno članstvo in zahvalno listino Slovenskega arheološkega društva za izjemne dosežke na področju arheologije v Republiki Sloveniji


Predlogi za nagrado, priznanje, častno članstvo in zahvalno listino morajo poleg podatkov o kandidatu vsebovati tudi pisno utemeljitev z dokazili. Za nagrado, priznanje, častno članstvo in zahvalno listino SAD lahko kandidirajo snovalci in avtorji vseh dogodkov in prireditev realiziranih v letu 2017. Za nagrado in priznanje s področja strokovnih in znanstvenih publikacij lahko kandidirajo avtorji, katerih dela so bila objavljena v zadnjih nekaj letih.

Za nagrado, priznanje, častno članstvo in zaslužno listino lahko kandidirajo posamezniki, skupine ali institucije. Kandidate predlagajo posamezniki ali strokovne organizacije, ki delujejo na področju arheologije v Republiki Sloveniji ali v tujini. 

Predlogi se sprejemajo do: 15. oktobra 2018 na naslov Slovensko arheološko društvo, Zavetiška 5, 1000 Ljubljana, s pripisom Nagrade SAD.
SOČAsnik, l. XIX, št. 4, 2018