Novi javni razpisi

3.2.2020

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020


Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 14.398.496 eurov.

Rok za prijave: 18. 3. 2020

Več informacij najdete TUKAJ.

---------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje pilotnega projekta »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov v zahodni kohezijski regiji«


Namen javnega razpisa je zagotoviti storitve socialnega vključevanja invalidov ter prispevati k oblikovanju podpornega okolja (mreže izvajalcev storitev) za opolnomočeni vstop invalidov v družbo in jim s tem omogočiti, da ob ustrezni pomoči in podpori čim dlje ostanejo v svojem lokalnem okolju oziroma skupnosti.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leta 2020, 2021 in 2022 znaša 1.151.500 evrov.

Rok za prijave: 14. 2. 2020

Več informacij najdete TUKAJ.

---------------------------------------------------------------------------

Javni dvoletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2020–2021


Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2020–2021 na podlagi določb tega razpisa in izpolnjevanja kriterijev in pogojev iz točke 7 in 8 na naslednjih področjih knjige:

a) Izdaja knjig (IK),
b) Bralna kultura (BK),
c) Literarne prireditve (LP),
d) Mednarodno sodelovanje (MS).

Okvirna vrednost javnega razpisa za obdobje 2020–2021 znaša predvidoma skupaj 760.000 evrov oziroma 380.000 evrov letno.

Rok za prijave: 2. 3. 2020

Več informacij najdete TUKAJ.

---------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov 2020-1 (televizijska nanizanka/nadaljevanka – 8 X 50 minut)


Predmet javnega razpisa
je odkup slovenskega avdiovizualnega dela, televizijske nanizanke oziroma nadaljevanke (8 epizod x 50 minut), ki je izvorno producirana s strani neodvisnih producentov. Na podlagi tega razpisa odkupljeno avdiovizualno delo bo Radiotelevizija Slovenija predvajala v svojih programih v skladu z zakonom, ki ureja področje medijev.

Okvirna vrednost javnega razpisa: skupni maksimalni znesek znaša 615.000 evrov z vključenim DDV.

Rok za prijave: 31. 3. 2020

Več informacij najdete TUKAJ.

---------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za odkup izobraževalno-dokumentarnih avdiovizualnih del neodvisnih producentov 2020–2


Predmet javnega razpisa je odkup slovenskih avdiovizualnih del, 1 x serija izobraževalno-dokumentarnih oddaj na temo »Gorništvo in alpinizem« (3 deli dolžine 25 minut) za televizijsko predvajanje, ki je izvorno producirana s strani neodvisnih producentov. Na podlagi tega razpisa odkupljeno avdiovizualno delo bo Radiotelevizija Slovenija predvajala v svojih programih v skladu z zakonom, ki ureja področje medijev.

Okvirna vrednost javnega razpisa: skupna vrednost razpoložljivih sredstev znaša 37.500 evrov z vključenim DDV.

Rok za prijave: 30. 3. 2020

Več informacij najdete TUKAJ.