Novi javni razpisi

2.10.2018

1) Javni razpis za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje enega projekta, v okviru katerega bo izvedeno certificiranje družbeno odgovornih podjetij.

Okvirna skupna vrednost (nepovratnih) namenskih sredstev: 2.000.000 € javnega razpisa za leta 2019, 2020, 2021 in 202a; od tega je 1.120.000 € za sofinanciranje projekta v KRZS in 880.000 € za sofinanciranje projekta v KRVS. Sredstva niso prenosljiva med regijama.

Rok za oddajo vlog: 5. 11. 2018

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------

2) Javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna namenjenega za kulturo


Predmet javnega razpisa je zbiranje projektov prijaviteljev, ki delujejo v umetnosti in kulturi, za bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah Ministrstva za kulturo RS v omenjenih umetniških rezidencah, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija. Vključeno je: – financiranje stroškov najemnine, tekočih stroškov, ki so povezani z uporabo stanovanja, stroškov rednega vzdrževanja in osnovne opreme umetniških rezidenc v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju ter – povračilo potnih stroškov za izbrane prijavitelje

Okvirna višina sredstev: 118.000 €

Rok za oddajo vlog:
31. 10. 2018

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------

3) Javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v skupinah od 6 do 10 študentov pod mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja. V okviru projektov bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja. V projekt bodo vključeni študenti različnih študijskih stopenj in smeri, kar bo prispevalo k mreženju študentov različnih disciplin in strok ter strokovnih sodelavcev iz lokalnega/regionalnega okolja

Okvirna višina sredstev: do 3.914.131,50 €

Rok za oddajo vlog: prvo odpiranje (za študijsko leto 2018/2019) je od 1. 10. 2018 do vključno 2. 11. 2018 do 13.30, rok za oddajo vlog za drugo odpiranje (za študijsko leto 2019/2020) je od 1. 10. 2019 do vključno 1. 11. 2019 do 13.30.

Več informacij v razglasnem delu Uradnega lista.


-------------------------------------------

4) Redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja scenarija na področju slovenskega celovečernega igranega in dokumentarnega filma ter animiranega filma ne glede na dolžino trajanja za leto 2018/II.

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje razvoja scenarija na področju slovenskega igranega, dokumentarnega in animiranega filma. Namen sofinanciranja razvoja scenarija je spodbujanje scenaristične ustvarjalnosti na področju celovečernega igranega in dokumentarnega filma ter animiranega filma ne glede na dolžino trajanja.

Okvirna višina sredstev:
30.000 € (najvišji možni znesek za posamezni projekt, ki bo sofinanciran na podlagi tega razpisa, znaša 7.000 €)

Rok za oddajo vlog: 19. 11. 2018

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------

5) Javni razpis iz naslova podukrepa 9.1 - Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2018


Predmet javnega razpisa je podpora za ustanovitev organizacije ali skupine proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju. Podpora za ustanovitev skupine proizvajalcev, ki je priznana za sektor gozdni lesni proizvodi, se dodeli v skladu s pravili pomoči »de minimis«.

Okvirna višina sredstev: do vključno 1.500.000 €

Rok za oddajo vlog: 20. december 2018, do 24. ure.

Več informacij najdete tukaj.


SOČAsnik, l. XX, št. 4, 2019