Novi javni razpisi

22.10.2018


1) Redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2019


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin:
– tiskanih medijev;
– radijskih programov;
– televizijskih programov;
– elektronskih publikacij.

Okvirna skupna vrednost:
2.050.000 €

Rok za oddajo vlog: od 19. 10. 2018 do 19. 11. 2018

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------

2) Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo


Predmet javnega razpisa so delovne štipendije, namenjene fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi, vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo z najmanj polovičnim delovnim časom, ki so rojene leta 1985 ali kasneje.

Okvirna višina sredstev:
159.000 € (53 delovnih štipendij v višini 3.000 €)

Rok za oddajo vlog: 19. 11. 2018

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------

3) Javni razpis za podelitev javnega pooblastila za izdajanje – letnih dovoljenj za športni ribolov, – letnih dovoljenj za športni ribolov s podvodno puško ter – dnevnih in tedenskih ribolovnih dovolilnic za rekreacijski ribolov


Predmet javnega razpisa
je podelitev javnega pooblastila za izdajanje letnih dovoljenj za športni ribolov, letnih dovoljenj za športni ribolov s podvodno puško ter dnevnih in tedenskih dovolilnic za rekreacijski ribolov na morju (v nadaljnjem besedilu: ribolovnih dovolilnic) za obdobje desetih let. Ribolovne dovolilnice se izdajajo v skladu s Pravilnikom o prostočasnem ribolovu na morju

Rok za oddajo vlog: 15. 11. 2018


-------------------------------------------

4) Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu (za leto 2018)


Predmet javnega razpisa je povračilo stroškov znanstvenih objav, ki so bile objavljene v zlatem odprtem dostopu1 in je bilo plačilo stroškov izvedeno v letu 2018.

Okvirna višina sredstev: 300.000 €

Rok za oddajo vlog: 2. 11. 2018

Več informacij najdete tukaj.


SOČAsnik, l. XIX, št. 4, 2018