Novi javni razpisi

19.11.2018

1) Javni razpis za podelitev javnega pooblastila za usposabljanje in izvajanje strokovnega izpita za ribogojca


Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca za podelitev javnega pooblastila za izvajanje nalog usposabljanje in izvajanje strokovnega izpita za ribogojca za dobo 10 let..

Okvirna višina razpisanih sredstev: do 558.558 € (za leto 2019), predvidena pa so tudi sredstva za nadaljevanje študija. Višina posamezne štipendije znaša 3.906 € na semester oziroma največ 7.812 € na študijsko leto, ki se izplača predvidoma dvakrat v študijskem letu

Rok za oddajo vlog:
do vključno 14. decembra 2018

Več informacij: #EM#647471626a2b6475697f64626f6c7c4f777e643d677c#EM#


-------------------------------------------

2) Javni razpis za podelitev javnega pooblastila za usposabljanje in izvajanje strokovnega izpita za ribiškega gospodarja, izvajalca elektroribolova in ribiškega čuvaja


Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca za podelitev javnega pooblastila za izvajanje nalog usposabljanja in izvajanja strokovnega izpita za ribiškega gospodarja, izvajalca elektroribolova in ribiškega čuvaja za dobo deset let.

Rok za oddajo vlog: do vključno 14. decembra 2018

Več informacij: #EM#647471626a2b6475697f64626f6c7c4f777e643d677c#EM#


-------------------------------------------

3) 3. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2018


Predmet javnega razpisa je podpora za pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi.

Razpisana višina sredstev:
do 1.000.000 €

Rok za oddajo vlog: 21. december 2018

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------

4) Javni razpis za razpisni področji A in B v letu 2019: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu


Predmet javnega razpisa
je sofinanciranje rednega delovanja organizacij civilne družbe v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo namen in cilje javnega razpisa.

Okvirna višina razpisanih sredstev:
300.000 €

Rok za oddajo vlog: 3. december 2018

Več informacij: #EM#757363672a766a687e6c6468654d6960663f617a#EM#


-------------------------------------------


5) Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019–2022


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve izdelkov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019–2022 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP. Mednarodni sejem v tujini mora biti vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA www.auma.de, hkrati pa mora imeti vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 6.400.000 €

Rok za oddajo vlog: več rokov

Več informacij: tukaj


SOČAsnik, l. XX., št. 3, 2019