Novi javni razpisi

26.11.2018

1) Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2019


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih (dejavnost ISIO) v letu 2019. Sofinancira se izvajanje dejavnosti ISIO, ki se izvaja v vseh statističnih regijah, pred vključitvijo v izobraževanje, med izobraževanjem in po končanem izobraževanju ter vključuje postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 790.637,34 €

Rok za oddajo vlog: do vključno 14. decembra 2018

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------

2) Javni razpis za sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe ranljivih, ogroženih oseb ter bolnikov z redkimi boleznimi, ki jih izvajajo humanitarne organizacije v letu 2019


Predmet javnega razpisa ima tri samostojne in ločene sklope:
Sklop 1) Programi neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja
Sklop 2) Programi neposredne pomoči, ozaveščanja in svetovanja romskim mladostnicam, ženskam in otrokom s ključnim ciljem: zagotavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja
Sklop 3) Programi neposredne pomoči, ozaveščanja, svetovanja in oskrbe ogroženih, izključenih, ranljivih skupin ter bolnikov z redkimi boleznimi s ključnim ciljem: zagotavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja

Okvirna višina razpisanih sredstev: 435.000 €

Rok za oddajo vlog: 7. december 2018

Več informacij najdete tukaj


-------------------------------------------

3) Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2019.

Razpisana višina sredstev:
125.000 €

Rok za oddajo vlog: 21. januar 2019

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


4) Javni razpis za izbor kulturnih projektov (delovnih štipendij) na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.


Predmet razpisa je sofinanciranje delovnih štipendij na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bodo samozaposleni v kulturi, ki delujejo na razpisnem področju intermedijskih umetnosti, prejeli in izvedli v letu 2019.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev:
66.000 €

Rok za oddajo vlog: 21. januar 2019

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------

5) Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2019.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 184.546 €

Rok za oddajo vlog: 21. januar 2019

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


6) Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2019


Predmet javnega razpisa je zagotavljanje podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije. V letu 2019 sta za Slovenijo namenjeni dve štipendiji.
Okvirna višina razpisanih sredstev:
Japonska (JSPS) poleg štipendije izbranemu kandidatu krije tudi sredstva za:
• povratno letalsko vozovnico,
• mesečno nadomestilo v višini 362.000 Yen (cca. 3.000 €),
• za namestitev v enkratnem znesku 200.000 Yen (cca. 1.700 €),
• nezgodno ter zdravstveno zavarovanje.

Rok za oddajo vlog: 28. februarja 2019

Več informacij najdete tukaj.


SOČAsnik, l. XIX, št. 5, 2018