Novi javni razpisi

7.1.2019

1) Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2018/19 – 2. del


Predmet javnega razpisa je študijska pomoč za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, srednjih šolah, višjih strokovnih šolah, organizacijah za izobraževanje odraslih in dijaških domovih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javno-veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, in sicer za subvencioniranje šolnine za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so v študijskem letu 2018/19 vpisani v razpisu navedene študijske programe za izpopolnjevanje oziroma program za izpopolnjevanje.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 175.000 €

Rok za oddajo vlog: 31. januar 2019

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------

2) Javni razpis za izvedbo projekta "Izdelava brošur in video materiala za informiranje prosilcev za mednarodno zaščito"


Predmet javnega razpisa je izvedba projekta "Izdelava brošur in video materiala za informiranje prosilcev za mednarodno zaščito", najkasneje v 10 mesecih od obojestranskega podpisa pogodbe.

Okvirna višina razpisanih  sredstev: 192.939,35 €

Rok za oddajo vlog: 20. 3. 2019

Več informacij najdete tukaj.
SOČAsnik, l. XIX, št. 5, 2018