Novi javni razpisi


1) Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2019


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve objektov, oziroma sofinanciranje splošnih in strokovnih izobraževalno-ozaveščevalnih projektov promocije na področjih prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja in oblikovanja, načrtovanja, urejanja in razvoja mest in naselij ter arhitekture in graditve.
Okvirna višina razpisanih sredstev: 175.000 €

Okvirna višina razpisanih sredstev:
45.000

Rok za oddajo vlog: 1. 2. 2019

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------

2) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti odpira tri javne razpise:


– Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (oznaka razpisa PR 2019);

– Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2019 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (oznaka razpisa Etn 2019);

– Javni dvoletni razpis za izbor kulturnih projektov vrhunskih skupin na področju zborovske in folklorne ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letih 2019 in 2020 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (oznaka razpisa VPR-2019/2020).

Rok za oddajo vlog: 11. 2. 2019

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------

3) Javni razpis »Sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – Pripravljeni na spremembe v letih 2019, 2020, 2021, 2022«


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh projektov za izvajanje programa vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – Pripravljeni na spremembe (v nadaljevanju: projekt). Z nudenjem celovite podpore osebam iz ciljne skupine tega javnega razpisa v obliki informiranja, motiviranja, kariernega svetovanja, različnih usposabljanj in izobraževanj, se bo omogočil njihov lažji prehod na nova delovna mesta ali v novo zaposlitev in preprečevalo prehod v brezposelnost.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 3.638.312 €, maksimalna vrednost posameznega projektnega partnerstva: 1.819.156 €

Rok za oddajo vlog: 7. 2. 2019

Več informacij najdete tukaj.
SOČAsnik, l. XIX, št. 5, 2018