Novi javni razpisi

5.2.2019


1) Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA


Predmet javnega razpisa
je sofinanciranje dela stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte Eurostars. Slovenski partnerji lahko sofinanciranje prejmejo za izvajanje tistega dela Eurostars projektov, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev.

Okvirna višina razpisanih sredstev:
200.000 € (za leto 2019) EUR in 500.000 € (za leto 2020)

Rok za oddajo vlog: prvi rok je 28. februar 2019, drugi rok pa 12. september 2019.

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


2) 11. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe


Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz prvega odstavka 5. člena Uredbe, ki so podrobneje opredeljene v 1. točki 2. poglavja tega javnega razpisa.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev: do 6.600.000 €
• sklop A: 500.000 € za sklop A (naložbe nosilcev majhnih kmetij),
• sklop B: 3.600.000 € (naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, ali za skupino kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe),
• sklop C: 2.500.000 € (naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb).

Rok za oddajo vlog:
29. maja 2019

Več informacij najdete tukaj.-------------------------------------------

3) 5. javni razpis za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019


Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 15.000.000 €:
- sklop A: 6.000.000 € (za nosilce kmetij in nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije)
- sklop B: 9.000.000 € (za samostojne podjetnike posameznike, zadruge, zavode in gospodarske družbe).

Rok za oddajo vlog: 7. 2. 2019

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


Javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puhovo priznanje in priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije v letu 2019


Predmet javnega razpisa
je zbiranje vlog za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puhovo priznanje in priznanje ambasador oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije.

Rok za oddajo vlog:
12. 4. 2019

Več informacij najdete tukaj.-------------------------------------------


Javni razpis za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2019


Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov kandidatov za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva.

Rok za oddajo vlog: 17. 5. 2019

Več informacij najdete tukaj.


SOČAsnik, l. XX., št. 3, 2019