Novi javni razpisi

25.2.2019

1) Javni razpis za podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2019


Predmet javnega razpisa: priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljevanju: priznanje) je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi konkurenčnosti doma in v svetu.

Pogoji in merila za sodelovanje K prijavi so vabljena slovenska podjetja in javne inštitucije v naslednjih kategorijah: 
– organizacije z več kot 250 zaposlenimi v zasebnem sektorju, 
– organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v zasebnem sektorju, 
– organizacije z več kot 250 zaposlenimi v javnem sektorju ter 
– organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v javnem sektorju. 
V kategoriji organizacij na področju javnega sektorja lahko sodelujejo: državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, ki so proračunski uporabniki, ter druge pravne in fizične osebe zasebnega prava, ki opravljajo nepridobitno dejavnost in izkažejo delovanje v javnem interesu. Prijavijo se lahko podjetja in javne inštitucije, ki imajo najmanj 15 polno zaposlenih oziroma število zaposlenih, ki je primerljivo po merilu ekvivalenta polnega delovnega časa.

Rok za oddajo vlog: 29. 5. 2019

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------

2) Javni razpis za oddajo prijav za aktivnost unije za »Evropsko prestolnico kulture« za leto 2025 v Republiki Sloveniji


Cilj razpisa je spodbuditi prijave iz mest v Sloveniji, ki se želijo potegovati za naziv »Evropska prestolnica kulture« za leto 2025, in imenovanje enega od teh mest, ki se mu lahko podeli nagrada Meline Mercouri, financirana iz programa Unije za podporo kulture v času njene podelitve.

Rok za oddajo vlog: 31. 12. 2019

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------

3) Tretji javni razpis za »Ukrep inovacije v akvakulturi«


Predmet javnega razpisa je predmet javnega razpisa je spodbujanje inovacij v akvakulturi.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 400.000 €

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------

4) Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih švicarsko slovenskih projektov, kjer Švicarska nacionalna fundacija za raziskave (Swiss National Science Foundation, SNSF) deluje v vlogi vodilne agencije


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela skupnega švicarsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu SNSF v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje.

Okvirna višina sredstev:
slovenski del skupnega švicarsko slovenskega raziskovalnega projekta za posamezen raziskovalni projekt ne sme presegati 100.000 EUR letno, preračunanih v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po izbrani cenovni kategoriji.

Rok za oddajo vlog: 1. 10. 2019

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


5) Javni razpis za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov – 2019


Predmet javnega razpisa je predlog izbora prijav in financiranje izvajanja koncesioniranih raziskovalnih programov na podlagi koncesije, ki jo podeli minister, pristojen za znanost.

Rok za oddajo vlog: 4. 4. 2019

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


6) Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2019


Predmet javnega razpisa
je sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v tiskani in digitalni obliki na vseh znanstvenih področjih, in sicer:
A. – znanstvenih monografij slovenskih avtorjev (imajo slovensko državljanstvo) ter kritičnih izdaj virov s spremno študijo in komentarjem;
– znanstvenih monografij tujih avtorjev (delujejo kot raziskovalci v Republiki Sloveniji in imajo evidenčno številko raziskovalca pri agenciji) ter kritičnih izdaj virov s spremno študijo in komentarjem;
B. prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev v slovenski jezik;
C. prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik;
D. digitalnih izdaj monografij.

Okvirna višina razpisanih sredstev: sofinancirani znesek lahko znaša največ 8.000 € na znanstveno monografijo.

Rok za oddajo vlog: 9. 4. 2019

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


7) Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2019


Predmet javnega razpisa je financiranje naslednjih aktivnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini (Organizacija in izvedba poslovnih dogodkov; Aktivna udeležba na poslovnih dogodkih; Informiranje slovenskih in tujih podjetij; Poglobljeno svetovanje slovenskim podjetjem; Zagotavljanje prispevkov za objavo na Izvoznem Oknu; Promocija slovenskega gospodarstva in poslovnega okolja; Promocija slovenskega poslovnega kluba)

Okvirna višina razpisanih sredstev:
450.000 €

Rok za oddajo vlog: 29. 3. 2019

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------

8) Javni poziv za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij – 2019


Predmet javnega poziva je izbor prijav in financiranje izvajanja raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 14.325.000 €

Rok za oddajo vlog: 4. 4. 2019

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


9) Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2019


Predmet javnega razpisa je:
- Elektronske in zvočne knjige (EZ-K): sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva, in sicer izdelave, objave in distribucije kakovostnih elektronskih in zvočnih knjig v slovenskem jeziku;
- Spletni mediji (SM): sofinanciranje naslednjih kulturnih projektov: kritike in refleksije aktualne izvirne in prevodne knjižne produkcije v slovenskem jeziku ter refleksije in analize knjižnega trga, založniške panoge, knjigotrštva, knjižničarstva, literarnih festivalov doma in v tujini in drugih dogodkov s področja knjige.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 33.000 €

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------

10) Javni razpis za izbor izvajalca mednarodnega prevajalskega seminarja za prevajalce iz slovenščine v tuje jezike v Sloveniji za leto 2019


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnega projekta organizacije in izvedbe mednarodnega prevajalskega seminarja za prevajalce iz slovenščine v tuje jezike z izvedbo in potekom v Sloveniji za leto 2019.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 20.000 €

Več informacij najdete tukaj.


SOČAsnik, l. XX., št. 3, 2019