Novi javni razpisi

23.4.2019

1) Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za podiplomski študij in izpopolnjevanje v državah izven držav članic Evropske unije s pričetkom v študijskem letu 2019/20


Predmet javnega razpisa: štipendiranje za podiplomski (druga ali tretja bolonjska stopnja) študij in izpopolnjevanje v državah izven držav članic Evropske unije (v nadaljevanju: državah izven EU), na področjih umetnosti, filma, kulturne dediščine in področju kulturnega menedžmenta.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 50.000 €

Rok za oddajo vlog: 20. 5. 2019

Več informacij najdete tukaj.-------------------------------------------


2) Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za dodiplomski študij v tujini s pričetkom v šolskem letu 2019/20


Predmet javnega razpisa: štipendiranje javno veljavnega dodiplomskega študija (prva stopnja) na tujih izobraževalnih ustanovah, ki jo kandidat zaključi s pridobitvijo javno veljavne listine, diplome (bachelor): 1. na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, filma in kulturne dediščine; 2. za posebno nadarjene s področja glasbe, baleta in plesa.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 190.000 €

Rok za oddajo vlog: 20. 5. 2019

Več informacij najdete tukaj.-------------------------------------------


3) Javni razpis za izbor javnega kulturnega programa informacijske dejavnosti na področjih mednarodnega sodelovanja in promocije, ki ga bo v letih 2019–2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo


Predmet javnega razpisa: sofinanciranje javnega kulturnega programa informacijske dejavnosti na področjih mednarodnega sodelovanja in promocije, ki ga bo izvajalec javnega kulturnega programa izvedel v obdobju od 2019 do vključno 2020.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 90.000 €


Rok za prejem ponudb: 19. 5. 2019

Več informacij najdete tukaj.-------------------------------------------


4) Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2020–2021


Predmet javnega razpisa: sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev v Zvezni republiki Nemčiji, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte z nemškimi raziskovalci (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 na vseh znanstvenih področjih.

Okvirna višina sredstev: 100.000 €

Rok za oddajo vlog: 28. 6. 2019 do 14. ure

Več informacij najdete tukaj.-------------------------------------------


5) Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2020 in 2021


Predmet javnega razpisa: sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in hrvaških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2020 in 2021 na vseh področjih znanosti.

Okvirna višina sredstev: 100.000 €

Rok za oddajo vlog: 14. 6. 2019, do 15. ure

Več informacij najdete tukaj.
-------------------------------------------


6) Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Občine Kobarid, ki jih bo v letu 2019 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

Predmet razpisa: sofinanciranje programov kulturnih društev.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 13.000 €

Rok za oddajo vlog: 20. 5. 2019

Več informacij najdete tukaj.-------------------------------------------


7) Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju občine Bovec, ki jih bo v letu 2019 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti


Predmet razpisa: sofinanciranje programov kulturnih društev.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 21.500 €

Rok za oddajo vlog:
20. 5. 2019

Več informacij najdete tukaj.
SOČAsnik, l. XX, št. 2, 2019