Novi javni razpisi

20.5.2019

1) Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije


Predmet javnega razpisa: sofinanciranje 27 večletnih projektov, ki bodo izvajali programe socialne aktivacije in zagotavljali njihovo povezovanje z drugimi socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. V okviru programov socialne aktivacije se bodo izvajale aktivnosti, ki bodo prispevale h krepitvi socialnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljnih skupin.

Okvirna višina razpisanih sredstev: največ 17.864.028 € (za obdobje od 2019 do 2022)

Rok za oddajo vlog: 18. 6. 2019

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


2) Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2019


Predmet javnega razpisa: sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini, kjer je zagotovljena primerna mednarodna in strokovna udeležba in povezovanje znanstvenih dosežkov.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 205.000 €

Rok za oddajo vlog: 12. 6. 2019 do 14. ure

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------

3) Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta


Predmet javnega razpisa: sofinanciranje prilagojenega raziskovalnega projekta. Prijavitelj lahko prijavi prilagojeni raziskovalni projekt v okviru komplementarne sheme, če recenzija prijave raziskovalnega projekta na mednarodnem razpisu Evropskega raziskovalnega sveta preseže prag za možno sofinanciranje, kot ga določa Metodologija. Prilagojeni raziskovalni projekt mora omogočati realizacijo raziskav, ki bodo vodile h glavnim ciljem mednarodnega projekta.

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


4) Javni razpis za sofinanciranje večletnih zahtevnih knjižnih projektov za obdobje 2019–2021


Predmet javnega razpisa: izbor izvajalcev in sofinanciranje večletnih zahtevnih izvirnih in prevodnih knjižnih projektov v tiskani ali e-obliki:

• zbrana in izbrana dela slovenske književnosti in humanistike;
• prevodi temeljnih del svetovne književnosti in humanistike.

Okvirna višina sredstev:
140.000 €

Rok za oddajo vlog: 17. 6. 2019

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------
SOČAsnik, l. XX., št. 3, 2019