Novi javni razpisi

27.5.2019

1) Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019


Predmet javnega razpisa: sofinanciranje trajnostno naravnanih delovnih mest, ki bodo prispevala k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva v Sloveniji. Sofinancirane bodo organizacije, ki bodo ustrezno identificirale in naslavljale potrebe v okolju z zagotavljanjem učinkovitih in kakovostnih storitev, ki bodo prispevale k zagotavljanju trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 6.000.000 €

Rok za oddajo vlog: do vključno 8. 7. 2019

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


2) Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2022


Predmet javnega razpisa: sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev na Japonskem, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte z japonskimi raziskovalci v omenjenem obdobju na vseh znanstvenih področjih (na japonski strani so ta področja vključena v znanstvene vede: družboslovje, naravoslovje in humanistika). Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Japonska.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 48.000 €

Rok za oddajo vlog: do vključno 6. 9. 2019 do 14. ure (na spletni portal)

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


3) Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Tolmin v letu 2019


Predmet javnega razpisa:
1. Športni programi
2. Športni objekti
3. Razvojne dejavnosti v športu
4. Organiziranost v športu
5. Športne prireditve in promocija športa

Okvirna višina razpisanih sredstev: 89.500 €

Rok za oddajo vlog: 15. 6. 2019

Več informacij: #EM#646870666f71697548627966227e67#EM#
SOČAsnik, l. XX., št. 3, 2019