Novi javni razpisi

11.6.2019

1) Javni razpis za sofinanciranje programov na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje do 2022


Predmet javnega razpisa: programi za spodbujanje zdrave in uravnotežene prehrane in telesne dejavnosti za zdravje v okviru izvajanja ukrepov in aktivnosti Nacionalnega programa za prehrano in telesno dejavnost za zdravje 2015–2025. Programi, ki so že v celoti financirani iz proračunskih sredstev in drugih javnih virov, niso predmet tega razpisa. Investicije niso predmet tega razpisa. Vse aktivnosti, ki se sofinancirajo v okviru tega razpisa, morajo biti za končnega uporabnika brezplačne.

Okvirna višina razpisanih sredstev: največ 2.400.000 € (za leta 2020, 2021, 2022); za leto 2020 znašajo predvidoma 800.000 €.

Rok za oddajo vlog: 28. 6. 2019

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


2) Javni razpis za sofinanciranje programov preprečevanja nalezljivih bolezni s cepljenjem, obvladovanja okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih okužb do leta 2022


Predmet javnega razpisa: programi preprečevanja nalezljivih bolezni, obvladovanja okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih okužb

Okvirna višina razpisanih sredstev: največ 1.215.000 e (za leta 2020, 2021 in 2022); za izplačilo v letu 2020 znašajo predvidoma 405.000 €

Rok za oddajo vlog: 28. 6. 2019

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


3) Javni razpis za izbor dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v okviru operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014–2020


Predmet javnega razpisa: sofinanciranje dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v obdobju 2020–2023 v okviru Operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014–2020.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 719.300 €

Rok za oddajo vlog: 12. 7. 2019 do 13. ure.

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


4) Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme


Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme v letu 2020

Okvirna višina razpisanih sredstev: 3.000.000 €

Rok za oddajo vlog: 18. 7. 2019 do 14. ure

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


5) Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko slovenskih projektov, kjer FWF deluje v vlogi vodilne agencije


Predmet razpisa: za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko slovenskih projektov, kjer FWF (FWF Der Wissenschaftsfonds) deluje v vlogi vodilne agencije, je sofinanciranje slovenskega dela skupnega avstrijsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu FWF v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje.

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


6) Javni razpis »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2019«


Predmet javnega razpisa: izbor najboljših 30 poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje registrirale v letu 2019.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 90.000 €

Rok za oddajo vlog: 22. 7. 2019 do 13. ure

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


7) Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019–2022


Predmet javnega razpisa: sofinanciranje vzpostavitve in delovanja najmanj 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oziroma partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru področja uporabe Slovenske strategije pametne specializacije (v nadaljevanju: S4) ali v horizontalnem prednostnem področju IKT, ki bodo zviševala usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi/področju uporabe S4 in/ali verigi in/ali mreži vrednosti ter konkurenčnost zaposlenih, podjetij in slovenskega gospodarstva.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 5.500.000 € (2019-2022)

Rok za oddajo vlog: 8. 7. 2019

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


8) Javni razpis za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih


Predmet javnega razpisa: spodbujanje obsega začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest. Razpis spodbuja razvojno investicijske projekte v gospodarstvu s sledečimi pozitivnimi učinki na:
– konkurenčnost,
– zaposlitvene možnosti

Roki za oddajo vlog: vlagatelj vlogo odda do datuma razpisnega roka, in sicer: 1. rok do 19. 7. 2019, 2. rok do 30. 8. 2019, 3. rok do 15. 10. 2019, 4. rok do 29. 11. 2019.

Več informacij najdete tukaj.SOČAsnik, l. XX, št. 4, 2019