Novi javni razpisi

17.6.2019

1) Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2019


Predmet javnega razpisa: sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve objektov, oziroma sofinanciranje splošnih in strokovnih izobraževalno-ozaveščevalnih projektov promocije na področjih prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja in oblikovanja, načrtovanja, urejanja in razvoja mest in naselij ter arhitekture in graditve. Predmet sofinanciranja so projekti promocije in ozaveščanja na področju trajnostnega prostorskega razvoja, prostorskega načrtovanja in urejanja prostora, graditve, zemljiške in stanovanjske politike.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 35.000 €

Rok za oddajo vlog: 28. 6. 2019 do 12. ure

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------

2) Javni razpis za izbor operacij »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše«


Predmet javnega razpisa: sofinanciranje razvoja novih storitev v skupnosti in prilagoditev ter preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva, vstopa novih izvajalcev oziroma poklicev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše. Obenem se bo izvedla informatizacija procesov s ciljem spremljanja procesov in storitev v realnem času, zagotavljanja kontinuitete obravnave posameznika in zmanjšanja birokratske obremenitve zaposlenih.

Okvirna višina razpisanih sredstev: največ do 13.173.900 (za leta od 2019 do 2022)

Rok za oddajo vlog: 31. 7. 2019 do 12. ure

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


3) Javni razpis za sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic in promocijo slovenskih avtorjev za otroke in mladino v tujini v obliki promocijske antologije v angleščini (oznaka razpisa: JR9–S-PA–2019).


Predmet javnega razpisa: Izvirna slikanica: sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic slovenskih avtorjev in ilustratorjev. Promocija slovenskih avtorjev za otroke in mladino v tujini: sofinanciranje promocijske antologije sodobne slovenske otroške in mladinske književnosti v angleškem jeziku, ki je namenjena tuji založniški javnosti kot predstavitveni katalog avtorjev, ilustratorjev, založnikov in drugih nosilcev avtorskih pravic za podporo pri prodaji prevodnih pravic v tujino in vključuje vsaj 15 slovenskih avtorjev za različne starostne stopnje.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 719.300 €

Rok za oddajo vlog: 15. 7. 2019.

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


4) Javni razpis za sofinanciranje realizacije avdiovizualnih projektov za leto 2019.


Več informacij najdete tukaj.SOČAsnik, l. XX, št. 4, 2019