Novi javni razpisi

2.7.2019

1) Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022


Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za obdobje od novembra leta 2019 do novembra leta 2022, s ciljem preprečevanja rabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti, kroničnih nenalezljivih bolezni in krepitve duševnega zdravja.

Višina razpisanih sredstev: 9.000.000 evrov

Rok za oddajo vlog: 26. 7. 2019 do 12. ure

Več informacij najdete tukaj.


2) Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Tolmin za leti 2019 in 2020


Predmet razpisa:
Sofinanciranje ljubiteljske dejavnosti kulturnih društev na naslednjih področjih:
– vokalna glasbena dejavnost,
– instrumentalna glasbena dejavnost,
– gledališka in lutkovna dejavnost,
– folklorna dejavnost,
– plesna dejavnost,
– filmska in video dejavnost,
– likovna dejavnost,
– literarna dejavnost.

Višina razpisanih sredstev: 124.000 evrov

Rok za oddajo vlog: 27. julij 2019

Več informacij najdete na: www.tolmin.si in www.ksm.si.


3) Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«


Namen javnega razpisa je podpreti mala in srednje velika podjetja, ki želijo vključiti trajnostne vidike poslovanja v poslovne/korporativne strategije in poslovne modele, ter tako s trajnostno poslovno strateško transformacijo dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost pri pozicioniranju končnih produktov in storitev na trgu ter izboljšati vključevanje v globalne verige vrednosti.

Predmet javnega razpisa je financiranje trajnostne poslovne strateške transformacije v malih in srednje velikih podjetjih in razvoj njihovih poslovnih modelov ter sofinanciranje izvedbenih projektov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti.

Predmet javnega razpisa zajema:

Sklop A: 100 % financiranje stroškov udeležbe podjetij v Akademiji TPSMP.
Sklop B: do 50 % financiranja nastalih upravičenih stroškov pri izvedbi projektov do višine 100.000 EUR
Sklopa A in B se bosta izvajala v predvidoma 5 ciklih/ponovitvah v skladu s predpisanimi roki za prijave.

Okvirna višina razpisanih sredstev:
Za financiranje stroškov izvajanja Sklopa A agencija namenja 1.848.910 EUR.

Za sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbe predlaganih pilotnih izvedbenih projektov prijaviteljev Sklop B agencija namenja 6.000.000 EUR.

Roki za oddajo vlog:
Roki za oddajo vlog za Sklop A:
– 1. rok: 19. 7. 2019,
– 2. rok: 29. 11. 2019,
– 3. rok: 30. 4. 2020,
– 4. rok: 30. 9. 2020,
– 5. rok: 23. 4. 2021.

Več informacij najdete tukaj.
SOČAsnik, l. XX., št. 3, 2019