Novi javni razpisi

2.9.2019

Drugi javni razpis za ukrep »Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve«


Predmet javnega razpisa so podpore za izvajanje operacij, katerih predmet so nadomestila zaradi škod na ribah in izgube prihodka v obratih akvakulture, ki se nahajajo v območjih NATURA 2000.

Okvirna višina sredstev:
60.000 evrov

Rok za prejem ponudb: do porabe sredstev

Drugi podatki: Vnos prijavnega obrazca v e-sistem in vložitev vloge poteka od 23. 9. 2019 do porabe sredstev.

Več informacij najdete tukaj:
ribiski-sklad.si/Javni_razpisi
www.gov.si/zbirke/javne-objave/akvakultura-ki-zagotavlja-okoljske-storitveuroJavni razpis za sofinanciranje podnebnih projektov na področju izvajanja Alpske konvencije v letu 2019 in 2020


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju izvajanja Alpske konvencije na lokalni in regionalni ravni, ki izhajajo iz okvirne konvencije, deklaracij in njenih izvedbenih protokolov ter sledijo usmeritvam Večletnega programa dela 2017–2022, s poudarkom na prispevkih k ciljem Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050 (vsebinah povezanih z ukrepi za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe) na vsebinskih področjih in za aktivnosti, kot izhajajo iz razpisne dokumentacije.

Okvirna višina sredstev: 120.000 evrov

Rok za prejem ponudb: 23. 9. 2019 do 12. ure

Več informacij najdete tukaj.Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2019/2020 za podiplomski študij


Predmet javnega razpisa je financiranje štipendij za podiplomski študij v tujini za specializirane poklice v kulturi s pričetkom financiranja v študijskem letu 2019/2020.

Okvirna višina sredstev:
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni znaša:
- za proračunsko leto 2020 največ do 831.978 evrov;
- za proračunsko leto 2021 predvidoma 703.422,24 evrov;
- za proračunsko leto 2022 predvidoma 164.052 evrov.

Rok za prejem ponudb: 30. 9. 2019

Več informacij najdete tukaj.
SOČAsnik, l. XX., št. 3, 2019