Novi javni razpisi

9.9.2019

Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2019/20 – 1. del


Predmet in namen razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport razpisuje študijske pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo javno službo, in v javnih zavodih, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma v posebnem programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami kot javno službo.

Okvirna višina sredstev: 150.000 evrov

Rok za prejem ponudb: 30. 9. 2019

Več informacij najdete tukaj.2. javni razpis za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2019


Predmet javnega razpisa je podpora za ustanovitev skupine ali organizacije proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju. Podpora za ustanovitev skupine proizvajalcev, ki je priznana za sektor gozdni lesni proizvodi, se dodeli v skladu s pravili pomoči »de minimis«.

Okvirna višina sredstev: 1.732.385,82 evrov

Rok za prejem ponudb: 30. 12. 2019

Več informacij najdete tukaj.Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2020


Predmet javnega razpisa je (so)financiranje gostovanj pri nekdanjih in sedanjih vodjah ERC projektov zunaj Republike Slovenije, ki so že izvedli ali trenutno izvajajo znanstvenoraziskovalne projekte ERC (Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant) na področju katerekoli znanstvene vede. Gostovanja raziskovalcev iz Slovenije trajajo najmanj en in največ šest mesecev ter se pričnejo v letu 2020. Gostovanja raziskovalcev so časovno sklenjena (nedeljiva) gostovanja v trajanju od enega do šestih mesecev.

Okvirna višina sredstev: 240.000 evrov

Rok za prejem ponudb: 5. 11. 2019 do 14. ure

Več informacij najdete tukaj.Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019–2020) »PRIZ 19-20«


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Okvirna višina sredstev: 2.100.000 evrov

Rok za prejem ponudb: 24. 10. 2019

Več informacij najdete tukaj.
SOČAsnik, l. XX, št. 4, 2019