Novi javni razpisi

7.10.2019

1. Javni razpis za izvajanje mednarodnih razvojnih in humanitarnih projektov v obdobju od 2020 do 2022


Predmet javnega razpisa je financiranje triletnih projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, ki jih izvajajo nevladne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji.

Okvirna višina sredstev: 1.515.000 evrov

Rok za prejem ponudb: 4. 11. 2019

Več informacij najdete tukaj.2. Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2019


Predmet javnega razpisa podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

Okvirna višina sredstev: 15.000.000 evrov

Rok za prejem ponudb
Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 28. 10. do vključno 6. 12. 2019, do 23.59 ure.

Več informacij najdete tukaj.3. Javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna namenjenega za kulturo


Predmet javnega razpisa je zbiranje projektov prijaviteljev, ki delujejo v umetnosti in kulturi, za bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah Ministrstva za kulturo RS v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna namenjenega za kulturo v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020.

Okvirna višina sredstev: 116.000 evrov

Rok za prejem ponudb: 4. 11. 2019

Več informacij najdete tukaj.4. Javni razpis za razpisni področji A in B v letu 2020: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu


Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa za razpisno področje A v letu 2020: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v sosednjih državah in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo.
Namen javnega razpisa za razpisno področje B v letu 2020: finančna podpora Slovencem po svetu je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo po svetu, in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo

Okvirna višina sredstev: 6.700.000 evrov (področje A) in 920.000 evrov (področje B)

Rok za prejem ponudb: 4. 11. 2019 (področje A) in 8. 11. 2019 (področje B)

Več informacij najdete tukaj.5. Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v letu 2020


Predmet razpisa je financiranje oziroma sofinanciranje:
– izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov,
– delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij,
– naložb v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.

Okvirna višina sredstev: 17.175.000 evrov

Rok za prejem ponudb: 4. 11. 2019

Več informacij najdete tukaj.
SOČAsnik, l. XX, št. 4, 2019