Novi javni razpisi

14.10.2019

1. Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov«


Namen javnega razpisa
je zagotoviti storitve socialnega vključevanja invalidov ter prispevati k oblikovanju podpornega okolja (mreže izvajalcev storitev) za opolnomočeni vstop invalidov v družbo in jim s tem omogočiti, da ob ustrezni pomoči in podpori čim dlje ostanejo v svojem lokalnem okolju oziroma skupnosti.

Okvirna vrednost
razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev za leta 2019, 2020, 2021 in 2022: 2.450.000 evrov.

Rok za oddajo vlog: 29. 11. 2019

Več informacij najdete tukaj.2. Javni razpis za sofinanciranje projekta komunikacijske kampanje za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu


Namen javnega razpisa oziroma podprtega projekta je s celostno komunikacijsko kampanjo:
– odpravljati/zmanjševati stereotipe o posameznih generacijah delavcev, še zlasti stereotipe o starejših delavcih, ki so močno zakoreninjeni v slovenskem delovnem okolju;
– ozaveščati delodajalce, delavce in širšo javnost o pomembnosti spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu;
– ozaveščati delodajalce, delavce in širšo javnost o pomembnosti vseživljenjskega učenja, še zlasti zagotavljanja usposabljanja za starejše delavce in obratnega mentorstva;
– zvišati delež starejših zaposlenih in delavcev začetnikov;
– spodbujati starejše delavce k podaljševanju delovne aktivnosti in delodajalce k zaposlovanju starejših delavcev in delavcev začetnikov.

Okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) sredstev za leta od 2020 do 2023: 1.180.000 evrov.

Rok za oddajo vlog: 11. 11. 2019

Več informacij najdete tukaj.3. Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2020, 2021 in 2022


Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi.

Okvirna višina sredstev: 2.125.000 evrov

Rok za oddajo vlog: 11. 11. 2019

Več informacij najdete tukaj.4. Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2020


Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev športnih programov, programov razvojne dejavnosti v športu, programov športnih prireditev in promocije športa ter programov družbene in okoljske odgovornosti v športu.

Okvirna višina sredstev: 6.375.000 evrov

Rok za oddajo vlog:
11. 11. 2019

Več informacij najdete tukaj.
SOČAsnik, l. XX, št. 4, 2019