Novi javni razpisi

21.10.2019

1. Javni razpis za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2020 do vključno 2024, ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti


Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev programov socialne vključenosti, ki jih bo sofinanciralo ministrstvo za obdobje od 2020 do vključno 2024, in so opredeljeni v 35. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Programi socialne vključenosti so socialni programi, namenjeni podpori, ohranjanju in razvijanju invalidovih delovnih sposobnosti.

Okvirna višina sredstev: Okvirna višina sredstev, ki je potrebna za predmet tega javnega razpisa za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2024, skupaj znaša 19.800.000 evrov.

Rok za prejem ponudb: 11. 11. 2019

Več informacij najdete tukaj.2. Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih aktivnosti:
– vodenje oziroma administriranje operacije,
– razvoj turističnih produktov,
– digitalno inoviranje kulturne dediščine in
– usposabljanje zaposlenih na področju gostinstva in turizma
na zaokroženih območjih, ki jih pokrivajo vodilne destinacije slovenskega turizma, ki jih definira Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021.

Okvirna višina sredstev: 5,5 milijona evrov

Roki za oddajo vlog so: 18. 11. 2019, 20. 1. 2020 in 20. 4. 2020.

Več informacij najdete tukaj.3. Javni razpis »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost«


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju, namenjenih krepitvi aktivnega državljanstva mladih za povečanje zaposljivosti mladih.

Okvirna višina sredstev: 2.013.800 evrov

Rok za prejem ponudb: 27. 11. 2019

Več informacij najdete tukaj.4. Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2020–2022


Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2020–2022 po znanstvenih vedah (naravoslovje, tehnika, biotehnika, medicina, družboslovje, humanistika) in sofinanciranje njihovih v razpisu opredeljenih nalog.

Okvirna višina sredstev: 286.000 EUR letno

Rok za prejem ponudb: 13. 11. 2019

Več informacij najdete tukaj.
SOČAsnik, l. XXI, št. 1, 2020