Novi javni razpisi

24.2.2020

Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2020/2021


Predmet razpisa je izbor programov profesionalnega usposabljanja, ki se objavijo v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2020/2021 ter med njimi izbor tistih, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

Višina sredstev: 255.000 evrov za leti 2020 in 2021

Rok za oddajo prijave: 31. 3. 2020

Več informacij najdete tukaj: https://bit.ly/2vYzPUc


---------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2020


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v tiskani in digitalni obliki na vseh znanstvenih področjih, in sicer:
A. – znanstvenih monografij slovenskih avtorjev (imajo slovensko državljanstvo) ter kritičnih izdaj virov s spremno študijo in komentarjem;
    – znanstvenih monografij tujih avtorjev (delujejo kot raziskovalci v Republiki Sloveniji in imajo evidenčno številko raziskovalca pri agenciji) ter kritičnih izdaj virov s spremno študijo in komentarjem;
B. prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev v slovenski jezik;
C. prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik;
D. digitalnih izdaj monografij.

Vrednost razpoložljivih sredstev javnega razpisa za leto 2020 znaša predvidoma 440.000 EUR.

Rok za oddajo prijave: do vključno torka, 7. 4. 2020, do 14. ure.

Več informacij najdete tukaj: https://bit.ly/2SSRiGn


---------------------------------------------------------------

Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2020


Predmet razpisa je sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnih podjetij, razvoja MVP (minimum viable product) in lansiranja tržnih produktov na trg.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 2.160.000 EUR, pri čemer je največ do 1.080.000 EUR na voljo za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in največ do 1.080.000 EUR za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija.

Rok za predložitev vlog:
20. 4. 2020

Več informacij najdete tukaj: https://bit.ly/2VfhWuG