Novi javni razpisi

19.11.2019

Javni razpis za sofinanciranje projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letih 2020 in 2021


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projekta Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji – krizna namestitev. Projekt je namenjen odraslim in otrokom žrtvam trgovine z ljudmi.

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa: 45.000 evrov v letu 2020 in 45.000 evrov v letu 2021.

Rok za oddajo prijav: 6. 12. 2019

Več informacij najdete tukaj.4. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2019


Predmet javnega razpisa je podpora za pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi.

Višina razpisanih sredstev: 700.000 evrov

Rok za oddajo prijav: 20. 12. 2019

Več informacij najdete tukaj.Javni razpis za izbor dvoletnih kulturnih projektov, ki jih bo na področju uprizoritvenih umetnosti sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo


Predmet razpisa je sofinanciranje dvoletnih kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2020 do 2021.

Predvidena višina sredstev: 100.000 evrov na letni ravni

Rok za oddajo prijav: 30. 12. 2019

Več informacij najdete tukaj.Javni večletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje knjižnih programov za obdobje 2020–2023


Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje knjižnih programov za obdobje 2020–2023. Na programskem razpisu bodo sofinancirani knjižni programi založnikov, ki vključujejo leposlovna knjižna dela vseh zvrsti in žanrov slovenskih avtorjev, prevodna leposlovna dela tujih avtorjev ter izvirna in prevodna dela s področij humanistike, kulture in umetnosti, ter upoštevajo založniške standarde, zagotavljajo visoko dostopnost knjižnega programa in prispevajo k pluralnosti slovenskega knjižnega trga.

Okvirna vrednost javnega razpisa za leto 2020 znaša 1.575.000 evrov. Obseg sredstev, ki ga bo JAK za sofinanciranje na tem javnem razpisu izbranih knjižnih programov namenila po posameznih letih 2020, 202, 2022 in 2023, bo določen po prejemu odločbe o sofinanciranju programa dela Javne agencije za knjigo RS s strani ministrstva, pristojnega za kulturo.

Rok za oddajo prijav: 23. 12. 2019

Več informacij najdete tukaj.Javni večletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje revijalnih programov za obdobje 2020–2022


Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje revijalnih programov za obdobje 2020–2022. Na programskem razpisu bodo sofinancirane kakovostne revije za otroke, mladino in odrasle z nacionalnim dosegom (kulturne, literarne, humanistične revije in specializirane revije za različna področja umetnosti), ki prispevajo k raznovrstnosti revijalne produkcije.

Okvirna vrednost javnega razpisa za leto 2020 znaša 570.000 evrov. Obseg sredstev, ki ga bo JAK za sofinanciranje na tem javnem razpisu izbranih kulturnih programov namenila po posameznih letih 2020, 2021 in 2022, bo določen po prejemu odločbe o sofinanciranju programa dela Javne agencije za knjigo RS s strani ministrstva, pristojnega za kulturo.

Rok za oddajo prijav: 23. 12. 2019

Več informacij najdete tukaj.
SOČAsnik, l. XX, št. 4, 2019