Novi javni razpisi

23.12.2019

Javni razpis za sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov nevladnih organizacij v letu 2020


Predmet javnega razpisa: sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov nevladnih organizacij v Sloveniji, ki bodo obravnavali naslednja vsebinska področja:
- Sklop A: Spoštovanje in sprejemanje različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov
- Sklop B: Medijska pismenost
- Sklop C: Boj proti trgovini z ljudmi


Okvirna višina razpisanih sredstev: 112.000 €

Rok prijave: 14. 1. 2020

Več informacij najdete TUKAJ.


---------------------------------------


Javni razpis za sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe ranljivih, ogroženih oseb ter bolnikov z redkimi boleznimi, ki jih izvajajo humanitarne organizacije v letu 2020

Predmet javnega razpisa ima tri samostojne in ločene sklope:
- Sklop 1) Programi neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja;
- Sklop 2) Programi neposredne pomoči, ozaveščanja in svetovanja romskim mladostnicam, ženskam in otrokom s ključnim ciljem: zagotavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja;
- Sklop 3) Programi neposredne pomoči, ozaveščanja, svetovanja in oskrbe ogroženih, izključenih, ranljivih skupin ter bolnikov z redkimi boleznimi s ključnim ciljem: zagotavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja
Programi, ki so že v celoti financirani iz proračunskih sredstev in drugih javnih virov, niso predmet tega razpisa. Prav tako niso predmet tega javnega razpisa investicijski projekti, strokovna srečanja, delavnice, strokovni založniški projekti, programi/projekti, ki jih izvajalci tržijo uporabnikom programov.


Okvirna višina razpisanih sredstev: 480.000 €

Rok za oddajo vlog: 30. 12. 2019

Več informacij najdete TUKAJ.


---------------------------------------


Javni razpis za izbiro izobraževalne ustanove s področja kmetijstva in gozdarstva za pripravo gradiv ter usposabljanje izvajalcev programa usposabljanja za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki


Predmet javnega razpisa: izbira izobraževalne ustanove s področja kmetijstva in gozdarstva za pripravo gradiv ter usposabljanje izvajalcev programa usposabljanja za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki

Okvirna višina razpisanih sredstev: 172.643 €

Rok za oddajo prijav: 13. 1. 2020


---------------------------------------

Javni razpis za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim, ki jih bo v letu 2020 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo


Predmet javnega razpisa: financiranje programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture invalidskih organizacij senzorno oviranih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 172.643 €

Rok za oddajo prijav: 24. 1. 2020

Več informacij najdete TUKAJ.


---------------------------------------


Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo


Predmet javnega razpisa: sofinanciranje enoletnih kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2020.

Okvirna višina razpisanih sredstev:
156.066 €

Rok za oddajo vlog: 27. 1. 2020


---------------------------------------


Drugi javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam 


Namen javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam na območju Republike Slovenije, ki zasledujejo cilj 1. izboljšanje lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki ustrezajo naslednjim ukrepom:
– izboljšanje cestne infrastrukture,
– izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture,
– izboljšanje socialne in športno turistične infrastrukture,
– obnova socialne in športno turistične infrastrukture,
– izgradnja socialne in športno turistične infrastrukture,
– izboljšanje gospodarskega razvoja,
– izgradnja ali posodobitev informacijske komunikacijske tehnologije.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 3.000.000 €

Rok za prijavo:
do 29. 5. 2020 oziroma do porabe sredstev

Več informacij najdete TUKAJ.


---------------------------------------


Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije objavlja naslednje javne razpise:

– Javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih celovečernih filmskih projektov – 2020
– Javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih celovečernih prvencev – 2020
– Javni razpis za sofinanciranje razvoja animiranih, celovečernih igranih in celovečernih dokumentarnih filmskih projektov v letu 2019 


Besedilo prvih dveh zgoraj navedenih javnih razpisov bo od dne 20. 12. 2019, tretjega pa od dne 24. 12. 2019 dalje objavljeno na spletnem mestu Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije: www.sfc.si, v zavihku javni razpisi.

Več informacij najdete TUKAJ.