Novi javni razpisi

13.1.2020

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovnih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol za štiriletno obdobje 2020–2024


Predmet projektnega razpisa: sofinanciranje plač strokovno izobraženim delavcem, ki so zaposleni pri nacionalni panožni športni zvezi in izvajajo programe, namenjene pretežno športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v individualnih športih in v kolektivnih športih s športnimi igrami v športnih panogah oziroma disciplinah, ki so na programu naslednjih zimskih ali letnih olimpijskih iger.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 7.699.680 € (predvidoma 1.443.690 € za leto 2020€; 1.924.920 € za leto 2021; 1.924.920 € za leto 2022; 1.924.920 € za leto 2023; 481.230 € v letu 2024).

Rok prijave: do 24. 1. 2020

Več informacij najdete TUKAJ.


---------------------------------------

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti


Predmet razpisa: sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez, ki bodo izvedeni kot:
• prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva in skupine na neprofiten način in so v interesu širše družbene skupnosti;
• izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
• založniški in AV (avdiovizualni) projekti;
• organizacijski projekti za krovne organizacije na nacionalnem nivoju, ki delujejo na razpisnem področju.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 337.960 €

Rok prijave: do 10. februarja 2020

Več informacij najdete TUKAJ.


---------------------------------------


Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2020 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti


Predmet razpisa: sofinanciranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS ter kulturnih projektov ustvarjalcev pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS s statusom samozaposlenih v kulturi

Okvirna višina razpisanih sredstev: 160.000 €

Rok prijave: do 10. februarja 2020

Več informacij najdete TUKAJ.
SOČAsnik, l. XX, št. 5, 2019