Novi javni razpisi

12.3.2018


1) Javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja in prostora za leti 2018 in 2019


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij za leti 2018 in 2019, ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja in prostora, in sicer na različnih vsebinskih področjih.

Predvidena višina sredstev: 427.000 € (z DDV)

Rok za oddajo vlog: 6 . 4. 2018 do 12. ure

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


2) Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji


Predmet razpisa je sofinanciranje aktivnosti, povezanih z digitalno promocijo turistične ponudbe Slovenije na zaokroženih območjih, ki jih pokrivajo vodilne destinacije slovenskega turizma, ki jih definira Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, in z razvojem turističnih produktov.

Predvidena višina sredstev: 4,6 mio €

Rok za oddajo vlog: 9. 4. 2018 (prvo odpiranje) in 11. 6. 2018 (drugo odpiranje)

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


3) Javni razpis za izvedbo projekta »Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito«


Predmet razpisa je izvajanje pomoči pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito, ki so nastanjeni v azilnem domu, pomoč pri uveljavljanju njihovih pravic, operativna pomoč in socialna integracija ter zagotavljanje kvalitetnega preživljanja prostega časa.

Predvidena višina sredstev:
244.514,60 €

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


4) Javni razpis za sofinanciranje članarin in delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2018


Predmet razpisa, ki mora biti uresničen v letu 2018, je sofinanciranje: – članstva slovenskih društev in zvez društev v mednarodnih znanstvenih združenjih; – delovanja slovenskih predstavnikov na zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj, ki so izvoljeni za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj.

Predvidena višina sredstev: 90.000 €

Rok za oddajo vlog: 8. 5. 2018 do 14. ure

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


5) Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2018


Predmet razpisa je sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini, kjer je zagotovljena primerna mednarodna in strokovna udeležba in povezovanje znanstvenih dosežkov.

Predvidena višina sredstev: 205.000 €

Rok za oddajo vlog: 11. 5. 2018 do 14. ure

Več informacij najdete tukaj.SOČAsnik, l. XIX, št. 2, 2018