Novo javno povabilo Zaposli.me

4.8.2017

Delodajalci imajo možnost pridobiti subvencijo 5.000 do 7.000 EUR za zaposlitev brezposelnih iz ciljnih skupin programa, ki so podrobneje opredeljene v javnem povabilu. Predvidena je zaposlitev skupaj 9.526 brezposelnih s stalnim prebivališčem v vzhodni in zahodni kohezijski regiji.

Povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2019 do 14.45, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb. Delodajalci lahko ponudbo oddajo samo elektronsko, na našem Portalu za delodajalce, kjer se je pred prvo uporabo treba registrirati. 

Program Zaposli.me 2017–2019 je namenjen spodbujanju zaposlovanja in izboljšanju zaposlitvenih možnosti brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več in se težje zaposlijo. Hkrati program prispeva k zmanjšanju neskladij med ponudbo iskalcev zaposlitve in povpraševanjem delodajalcev na trgu dela. 

Za subvencionirane zaposlitve je na voljo dobrih 50 milijonov EUR, ki jih financirata Republika Slovenija (20 %) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 % celotne vrednosti). Šestdeset odstotkov vseh sredstev je namenjenih za brezposelne s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji, 40 % pa za brezposelne s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje, navedene v javnem povabilu.

V subvencionirano zaposlitev pri delodajalcih bomo vključevali brezposelne, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:
- so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
- so starejši od 50 let in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
- so dopolnili 30 let ali več, imajo končano največ osnovno šolo in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
- o dopolnili 30 let ali več ter bodo, po vključitvi v program socialne vključenosti in aktivacije, znova postali dejavni na trgu dela.

Delovno razmerje mora trajati neprekinjeno najmanj eno leto za polni delovni čas (40 ur na teden) oziroma za krajši delovni čas (v skladu odločbo o invalidnosti). Delodajalci morajo zaposlenim zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. 

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morajo delodajalci pri nas objaviti prosto delovno mesto. To lahko storijo tudi elektronsko na Portalu za delodajalce. Na podlagi tega jim napotimo brezposelne iz ciljne skupine povabila glede na zahteve delovnega mesta. Delodajalec izmed napotenih brezposelnih izbere ustreznega kandidata. Po zaključenem postopku izbora se prijavi na javno povabilo. Predloži lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih.

Več informacij najdete tukaj.


SOČAsnik, l. XX, št. 5, 2019