Objava seznama oddanih evidenčnih naročil

28.2.2017

V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 mora naročnik del evidence o evidenčnih naročilih, oddanih v preteklem letu, do 28. 2. tekočega leta objaviti na svoji spletni strani ali portalu javnih naročil. Objavljen seznam evidenčnih naročil, oddanih v letu 2016, mora zajemati evidenčna naročila:

•  ki so bila oddana od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2016 na splošnem ali infrastrukturnem področju

in

•  katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v prvem odstavku 21. člena ZJN-3 in od katerih dalje mora izvesti postopek javnega naročanja, na način kot ga določa zakon.Datoteke:
Pogodba Servis CAKA 2016.pdf (2.77 MB)