Seznam izkazanih potreb po kadrovskem štipendiranju

26.5.2021

Obveščamo vas, da je Posoški razvojni center v okviru Regijske štipendijske sheme pripravil seznam izkazanih potreb zainteresiranih delodajalcev po kadrovskem štipendiranju za šolsko leto 2021/2022. 

Vsi potencialni štipendisti ste vabljeni, da oddate kandidaturo za razpisane štipendije, ki jih najdete TUKAJ.


Poleg štipendij vam delodajalci omogočajo še:
- opravljanje praktičnega dela, spoznavanje procesov v delovnem okolju in pridobivanje dragocenih delovnih izkušenj,
- mentorstvo pri opravljanju strokovnih nalog,
- prednost pri počitniškem delu,
- drugo: srečanja štipendistov, financiranje dodatnih izobraževanj, svetovanje glede osebnega in strokovnega razvoja, možnost opravljanja prakse v tujini.


Prijava naj vsebuje:
- Vlogo za štipendijo (navedite: izbrano smer, letnik šolanja, na kratko opišite svoja pričakovanja in lastni razvoj kariere)
- Zadnje šolsko spričevalo oz. potrdilo o opravljenih izpitih
- Potrdilo o vpisu za šolsko leto 2021/2022 (če potrdila še nimate, ga lahko pošljete naknadno)
- Priznanja in pohvale o morebitnih dosežkih
- Prijave pošljite na naslov ali elektronski naslov izbranega podjetja s pripisom »RAZPIS ŠTIPENDIJ«

Roki za oddajo:
Ti se pri posameznih delodajalcih razlikujejo, zato se za te informacije, kot tudi za posamezne smeri izobraževanja, obrnite direktno na razpisnike štipendij, ki jih prav tako najdete v dokumentu tukaj.

Več informacij: Posoški razvojni center (mag. Martina Smolnikar) 
Telefon: 05/38-41-884


Projekt sofinancirata RS in EU iz Evropskega socialnega sklada.