Osem novih odločb o lokalnih akcijskih skupinah za obdobje 2014–2020

14.9.2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sta v ponedeljek, 12. 9. 2016, izdala osem novih odločb o lokalnih akcijskih skupinah za obdobje 2014–2020.

LAS Dolina Soče je prvi LAS, ki ima odobrena sredstva tudi iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter ima pravico črpati sredstva iz vseh treh evropskih skladov, ki so namenjena izvajanju Lokalnega razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD). Za črpanje so poleg sofinanciranega deleža sredstev Proračuna Slovenije na voljo še sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

LAS Dolina Soče razpolaga z 3.240.295,75 EUR. LAS bo sredstva koristil na osnovi potrjenih operacij oziroma projektov vse do leta 2023.

V prihodnjih dneh sledi najava javnega poziva za izbor operacij!
SOČAsnik, l. XX, št. 5, 2019