Osnutek REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA SEVERNE PRIMORSKE (Goriške statistične regije) ocenjen z odlično


Regionalni razvojni svet Severne Primorske (Goriške statistične regije) in Posoški razvojni center sta 4. 10. 2006 poslala OSNUTEK Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške statistične regije) za obdobje 2007-2013 (RRP) v pregled in presojo Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (SVLR).

RRP je rezultat dela približno 120 članov odborov Regionalnega razvojnega sveta, ki prihajajo iz gospodarstva, občin, razvojnih, izobraževalnih in drugih strokovnih ustanov ter nevladnih organizacij.

15. novembra je SVLR predstavila oceno RRP Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2007–2013. Ocenjevala ga je neodvisna zunanja institucija.

Z doseženimi več kot 90-imi točkami (od 100 možnih) je bil RRP ocenjen kot odličen in je tako prejel pozitivno mnenje SVLR brez popravkov. Ocenjevalci so podali priporočila, ki pa niso zavezujoča. Kljub temu se je Posoški razvojni center s koordinatorji posameznih področij odločil, da bo priporočila upošteval. Izboljšave bodo vključene v dokument, ki ga bosta predvidoma decembra sprejemala Regionalni razvojni svet Severne Primorske (Goriške statistične regije) in Svet regije.

Datoteke:
. (0.00 kB)
. (0.00 kB)
Informativna priloga, Seznam projektov RRP 20.doc (613.50 kB)
. (0.00 kB)
. (0.00 kB)