Pomoč podjetjem pri internacionalizaciji

22.2.2019

Obveščamo vas, da je Slovenski podjetniški sklad (SPS) danes, 22. februarja 2019, v Uradnem listu RS št. 11/2019 in na spletni strani SPS objavil štiri nove vavčerje za pomoč pri internacionalizaciji.

Podjetja bodo v okviru vavčerjev za internacionalizacijo lahko pridobila:

• Vavčer za tržne raziskave tujih trgov,
• Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih,
• Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, Oddajte vlogo
• Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini. 
 
Skupno objavljenih 6 vavčerskih pozivov. SPS je prva dva vavčerska poziva objavil 25. januarja letos, in sicer Vavčer za certifikate kakovosti in Vavčer za zaščito intelektualne lastnine, k tem pa danes dodaja še vse štiri vavčerske pozive za internacionalizacijo. V pripravi pa so tudi že naslednji vavčerji z različnimi vsebinami (vavčerji za digitalizacijo, vavčerji za prototipiranje, vavčerji za prenos lastništva, vavčerji za krožno/zeleno gospodarstvo), katere bo SPS objavljal postopoma. 

Vavčerji so enostavne spodbude malih vrednosti, ki jih lahko koristijo MSP-ji. Naj opomnimo, da podjetja lahko prek vavčerjev hitro in enostavno pridobijo nepovratna sredstva v višini 60 % upravičenih stroškov za različne vsebine oz. od min. 1.000 EUR do največ 9.999 EUR za posamezen vavčer. Skupna višina vavčerjev, ki jih lahko podjetje koristi je 30.000 EUR/letno. Vavčerji so za podjetja na voljo skozi vso leto za upravičene stroške nastale od 1. 1. 2019 dalje, rokov za prijave ni, obravnava vlog oddanih na javne pozive, pa bo, kot obljubljajo, "HITRA!".

Oddajte vlogo
Na že objavljene javne pozive vavčerjev lahko podjetje odda preprosto vlogo. SPS bo preveril ali MSP izpolnjujejo pogoje javnega poziva, in na podlagi preveritve podjetjem sporočil odločitev o odobritvi ali zavrnitvi vloge.

Na pozive se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja in zadruge, ki:
• imajo sedež v Republiki Sloveniji,
• se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo
• so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge
• imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega
• niso v težavah (imajo poravnane finančne obveznosti, niso v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih itd.)

Pomoč pri pripravi vlog vam v okviru SPOT, svetovanje Goriška nudimo tudi na Posoškem razvojnem centru. Za dodatne informacije pokličite Nežiko Kavčič: 05/38-41-519, e-pošta: #EM#6e64786a6f64286c697f69626f4d7e7d733f617a#EM#