Pomoč pri pripravi tolminskega razvojnega programa

8.10.2021

Ta teden smo skupaj z Občino Tolmin obkljukali še zadnjo delavnico v nizu osmih, ki smo jih načrtovali za pripravo Razvojnega programa Občine Tolmin 2021–2030. V štirinajstih dneh smo se na Mostu na Soči, Kneži, Volarjih in Tolminu sestali s predstavniki krajevnih skupnosti, srečanja pa smo pripravili tudi za štiri različne interesne skupine: javne zavode, gospodarstvo, starejše občane in mlade.

»Zbranim smo v prvem delu predstavili statistične podatke in rezultate ankete, v nadaljevanju pa so imeli možnost, da tudi sami izrazijo prioritete za obdobje, ki prihaja,« je dejal koordinator priprave omenjenega dokumenta Miro Kristan iz Posoškega razvojnega centra.

Izkazalo se je, da bi bilo treba dati (kot so o tem poročali tudi že na tolminski občini) v novem razvojnem programu večjo mero pozornosti:
- cestnim in kolesarskim povezavam v občini,
- zemljiščem za stanovanjsko gradnjo,
- degradiranim območjem,
- internetnim povezavam na podeželju,
- Bohinjski progi in
- nadaljnjemu urejanju starega mestnega jedra Tolmina.

Foto: M. K.