Poročilo o dogajanju na 118. seji Sveta regije

4.3.2022

Na včerajšnji 118. seji Sveta Severne Primorske (Goriške) razvojne regije, ki je potekala v Vili Vipolže, so člani obravnavali devet točk dnevnega reda in sprejeli vse zastavljene sklepe.

Med drugim so v prvem delu potrdili enoletni mandat novemu predsedstvu. Dosedanjega predsednika Valterja Mlekuža, župana Občine Bovec, je zamenjal prejšnji podpredsednik Franc Mužič, župan Občine Brda, medtem ko je novi podpredsednik postal župan Občine Cerkno Gašper Uršič.

V nadaljevanju so člani potrdili poročilo o izvedenih aktivnostih splošnih razvojnih nalog v letu 2021 in program dela Severnoprimorske mrežne regionalne razvojne agencije za leto 2022. Oba dokumenta je zbranim predstavil Simon Škvor, direktor Posoškega razvojnega centra oziroma nosilne razvojne agencije v regiji.

Slednji je nato podal tudi informacijo o dopolnitvi osnutka Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške) razvojne regije za obdobje 2021–2027, in sicer na podlagi pripomb resornih ministrstev. Po razpravi, vezani na prioritetno razvrščanje izvajanja regijskih projektov, so člani med drugim sprejeli dodaten sklep, v katerem so izrazili zahtevo po bistveno večjem obsegu sredstev in višji stopnji sofinanciranja projektov v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija v novem programskem obdobju.

Škvor je nato člane seznanil še z aktualnim dogajanjem pri izvajanju projektov, vključenih v 4. dopolnitev Dogovora za razvoj Severne Primorske (Goriške) razvojne regije. Tudi tu so omenjeni svetniki sprejeli dodaten sklep, s katerim so izrazili strinjanje, da se v primeru ostanka sredstev iz posameznih projektov, omenjeni denar prerazporedi na druge projekte, ki se izvajajo znotraj regije.

Ob koncu je pater Bogdan Knavs, predstavnik pobude, člane seznanili tudi s prošnjo za donacijo pri obnovi Frančiškanskega samostana na Sveti Gori, medtem ko so se pod točko Razno člani dotaknili še osnutka Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050, ki jo pripravljajo na Ministrstva za okolje in prostor. Člani sveta so namreč na omenjeni osnutek že leta 2020 podali pripombe, vendar pa vse do danes še niso prejeli nikakršnega odgovora s strani pripravljavcev. Zato so se odločili, da pristojno ministrstvo pozovejo k ustreznemu odzivu in zahtevajo pojasnila glede neodzivnosti.

Na fotografiji sta Valter Mlekuž (levo) in Franc Mužič. Foto: Nataša Jakopič