Poslovne cone Goriške


Konec maja 2005 se je v okviru Project Preparation Facility Grant Scheme (PPF II) zaključil projekt Študija izvedljivosti poslovnih con v Goriški statistični regiji, ki smo ga začeli izvajati jeseni 2004.

V okviru projekta smo z analizo stanja poslovnih con ter primerjavo med domačim in tujim poslovnim okoljem izdelali model upravljanja poslovne cone, ki naj bi zainteresiranim služil pri uspešnejšem reševanju problematike poslovnih con. Slednja se je namreč tako med javnim in zasebnim sektorjem izkazala kot zelo pereča.
Prijavitelj: Posoški razvojni center.
Partnerji v projektu: Inštitut za kreativne študije CuBiST, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija iz Idrije, Razvojna agencija ROD iz Ajdovščine, RRA Severne Primorske iz Nove Gorice in Slovensko gospodarsko združenje iz Gorice kot italijanski partner.
Dokument je bil pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije. Njegova vsebina je izključna odgovornost prijavitelja in se nikakor ne more obravnavati kot uradno stališče Evropske unije.

Povezave:

Več o projektu

Publikacija in zloženka o projektu