Poziv za vstop oziroma članstvo v LAS-u za razvoj

4.8.2014

Lokalna akcijska skupina (LAS) za razvoj, ki obsega hribovski del Severne Primorske, vas vabi, da postanete njeni člani oziroma da obnovite članstvo za novo programsko obdobje (2014–2020).

LAS je neprofitna oblika in predstavlja javno zasebno partnerstvo z aktivno vlogo lokalnega prebivalstva in institucij na območju občine Bovec, Cerkno, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin. Sestavljena je po načelu tripartitnosti iz predstavnikov različnih interesnih skupin in socio-ekonomskih sektorjev in sicer:
- javnega sektorja (občine, javni zavodi in druge javne institucije),
- ekonomskega sektorja (podjetniki, podjetja, kmetje podjetniki in druge ekonomske institucije) ter
- zasebnega sektorja (zainteresirani posamezniki, kmetje, kmečke žene in mladi, predstavniki nevladnih organizacij in drugi predstavniki civilne družbe).

V novem programskem obdobju bo LAS vključevala tudi sektor sladkovodne akvakulture. Iz tega naslova mora imeti LAS v sestavi reprezentativno število predstavnikov sektorja sladkovodne akvakulture, zato k podpisu pristopne izjave vabimo tudi vse predstavnike s tega področja.

Člani imajo:
- pravico in dolžnost sodelovati na sejah Skupščine LAS, razpravljati in glasovati o delovanju LAS, voliti vodstvo;
- možnost kandidirati in biti izvoljeni v organe LAS;
- pravico do udeležbe na dejavnostih, ki jih organizira LAS in so večinoma brezplačne;
- možnost sodelovanja pri pripravi Strategije lokalnega razvoj za Programsko obdobje 2014–2020;
- možnost prijave projektnih predlogov ter njihovo izvajanje.

Zaradi podpisa Družbene pogodbe o delovanju LAS bo prvi rok za oddajo pristopne izjave 15. septembra 2014. Od tega dne dalje je rok odprte narave.

Članstvo LAS je odprto in prostovoljno ter velja od dneva podpisa omenjene pogodbe oziroma od potrditve članstva na Skupščini LAS.

Prosimo, da izpolnjeno in podpisano PRISTOPNO IZJAVO (kliknite na označeno mesto) posredujete na naslov:

Posoški razvojni center
LAS ZA RAZVOJ
Trg tigrovcev 1
5220 Tolmin

Datoteke:
Poziv za članstvo v LAS u.pdf (608.62 kB)