Pravilnik o izvajanju regijske štipendijske sheme


Pravilnik je bil sprejet 11. 9. 2007.

Pravilnik RŠS določa:
· način ugotavljanja potreb po kadrih, ki bodo vključeni v štipendiranje iz RŠS,
· javni razpis štipendij,
· način zagotavljanja sredstev za štipendije in vire financiranja,
· merila in pogoje za pridobitev štipendij,
· uveljavljanje pravice do štipendije,
· višine štipendij in način izplačevanja,
· pravice in obveznosti štipendistov,
· posledice v primeru, da štipendist ne izpolnjuje svojih obveznosti (mirovanje, prenehanje izplačevanja, vračila štipendij),
· posledice v primeru, da delodajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti,
· kriterije in postopke za izbor gospodarskih in negospodarskih subjektov v javno-zasebni sistem kadrovskega štipendiranja,
· vodenje evidenc.

Datoteke:
. (0.00 kB)