Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče

26.8.2016

Posoški razvojni center je bil izbran na javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Projekt, ki ga sofinancira Evropski socialni sklad, se bo izvajal od 1. 7. 2016 do 31. 3. 2019 v okviru konzorcija, ki ga sestavljajo Posoški razvojni center kot vodilni partner, Ljudska univerza Nova Gorica in Medpodjetniški izobraževalni center – MIC (Šolski center Nova Gorica).

V okviru projekta bomo konzorcijski partnerji izvajali različne izobraževalne programe (jezikovne tečaje, računalniške tečaje …) za zaposlene, ki so stari 45 let ali več in imajo nedokončano ali dokončano osnovno šolo, izjemoma tudi poklicno šolo.

Več informacij najdete tukaj.

SOČAsnik, l. XX, št. 5, 2019